Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакційна колегія журналу «Наукові праці»
серії «Філологія. Літературознавство»

1. Пронкевич Олександр Вікторович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології ЧДУ ім. Петра Могили – голова редакційної колегії серії «Філологія. Літературознавство» (м. Миколаїв).
2. Даниленко Ірина Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
3. Науменко Анатолій Максимович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
4. Мегела Іван Петрович – доктор філологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).
5. Гундорова Тамара Іванівна – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ).
6. Висоцька Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ).
7. Остапчук Тетяна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
8. Лебединцева Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
9. Старшова Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
10. Колесник Ганна Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
11. Павлюк Христина Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.