Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакційна колегія журналу «Наукові праці»
серії «Філологія. Літературознавство»

1. Пронкевич Олександр Вікторович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили – голова редакційної колегії серії «Філологія. Літературознавство» (м. Миколаїв).
2. Даниленко Ірина Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
3. Шестопалова Тетяна Павлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
4. Науменко Анатолій Максимович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
5. Міхільов Олександр Дмитрович – доктор філологічних наук, професор кафедри романо-германської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
6. Монахова Тетяна Василівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
7. Матвєєва Наталія Петрівна  доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
8. Остапчук Тетяна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
9. Старшова Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
10. Колесник Ганна Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
11. Гундорова Тамара Іванівна – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ).
12. Висоцька Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ).
13. Лебединцева Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.