ПРО КОРДОНИ В ОПОВІДАННЯХ ҐРЕМА ҐРІНА «ЗА МОСТОМ» І «ДВА ЧУТЛИВИХ СЕРЦЯ»

M. Al Ateya Mahmood

Анотація


У статті досліджується проблема культурних, етнічних, психологічних та державних кордонів в опові-даннях Грема Гріна «Через міст» та «Два чутливих серця», оскільки ці оповідання не були об’єктом вивчен-ня з цієї точки зору. В дослідженні використано методологічні підходи та поняття праць Х. Доннана, В. Тарнер про кордони як такі (як фізичну складову й видиму лінію поділу між політичними, соціальними та економічними просторами) та Г. Гастона i K. Доннатта про кордони культурно-етнічнi й психологічні у твор-чості Грема Гріна зокрема. Показано, що в оповіданні «Через міст» письменник відобразив ставлення прота-гоніста панa Келлоуея до Mексики з її злиденним життям та його прагнення до американського рівня життя, від якого його відділяє лише міст-кордон через річку. В оповіданні «Два чутливих серця» зображено психо-логічні бар’єри, які заважають англійцю Генрі та француженці Марі-Клер поєднати їхні життя. Застосовані підходи й висновки відкривають можливість їхнього використання для подальшого вивчення інших опові-дань Г. Гріна.

Ключові слова


оповідання; кордон; психологічний бар’єр

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ashcroft B. Post-Colonial Studies: The Key Concepts / Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. – London : Routledge, 2007. – 305 p.

Blanton C. Travel Writing: The Self and the World / Casey Blanton. – New York : Routledge, 2002. – 148 p.

Dannatt K. Life on a Border: The Psychological Journey in Graham Greene’s Journey without Maps and The Lawless Roads [Electronic resource] / Kjartan Dannatt. – Oslo : University of Oslo, 2004. – 95 p. – Access mode :https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/25376/21910.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Donnan H. Borders: Frontiers of Identity, Nation and State / Hastings Donnan, Thomas M. Wilson. – Oxford, New York : Berg., 1999. – 182 p.

Gaston G. M. A. The Pursuit of Salvation: A Critical Guide to the Novels of Graham Greene / Georg M. A. Gaston. – New York : Whitson Publishing Company, 1984. – 162 p.

Greene G. Collected Short Stories / Twenty-One Stories ; A Sense of Reality ; May We Borrow Your Husband? / G. Greene. – London : Penguin, 1986. – 367 p.

Sartre J.-P. Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology / Jean-Paul Sartre. – New York : Washington Square Press, 1966. – 864 p.

Smith G. The Achievements of Graham Greene / Graham Smith. – Brighton : Harvester Press, 1986. – 228 p.

TurnerV. The Ritual Process. Structure and Anti-structure / Victor Turner. – New York : Cornell University Press, 1977. – 222 p.