ЗАМУЛЕНЕ МЕЖИРІЧЧЯ: МЕЖА ЯК КОНСТРУЕНТ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ «МЕСОПОТАМІЯ» СЕРГІЯ ЖАДАНА

Ю. А. Ганошенко

Анотація


Статтю присвячено проблемі філософського й літературознавчого оприявнення функціональності концептосфери межовості в процесах формування сучасної постмодерної ідентичності та специфіки її художнього втілення в літературному тексті. За допомогою герменевтичного, феноменологічного й психоаналітичного методів розкривається синтетична природа ідентичності у романі «Месопотамія» одного з найбільш впливових авторів сучасної української літератури Сергія Жадана з огляду на специфіку просторової складової формування тожсамості та побудови просторових параметрів побутування персонажа цього літературного твору; особливостей експлікації в художньому тексті індивідуальної постмодерної ідентичності; письменницьких стратегій відображення колективного рівня ідентичності літературного героя. Особливо розглянуто своєрідну жанрову природу твору, що теж вияскравлює специфіку ідентичності персонажа, яка виразно має ознаки «між» – лімінальності, дифузності, розмитості, гібридності

Ключові слова


ідентичність; межа; лімінальність; концепт; письменницька стратегія; жанрова специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко А. Урбаністичний простір як деконструкція людяності у книзі Сергія Жадана «Месопотамія» / А. Бабенко // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки. – 2016. – № 17. – С. 20–27.

Биргер Л. Пограничник миров [Електронний ресурс] / Л. Биргер // Газета.Ru. – 10.07.2012. – Режим доступу : https://www.gazeta.ru/culture/2012/07/10/a_4676421.shtml.

Бриних М. «Проза»: відгуки журі «ЛітАкценту року – 2014» [Електронний ресурс] / М. Бриних // ЛітАкцент. – 20.01.2015. – Режим доступу : http://litakcent.com/2015/01/20/proza-vidhuky-zhuri-litakcentu-roku-2014/.

Жадан С. Месопотамія / С. Жадан. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 368 с.

Заболотська О. Символіка простору і межі у романі В. Фолкнера «Галас і шаленство» / О. Заболотська // Південний архів. Сер.: Філологічні науки. – 2009. – Вип. 45. – С. 161–168.

Матусяк А. Між мертвою індустрією та молодою демократією. Постколоніальний діалог з минулим у прозі Сергія Жадана [Електронний ресурс] / А. Матусяк // Україна модерна. – 11.05.2015. – Режим доступу : http://uamoderna.com/md/ matusyak-zhadan-prose.

Мейзерська Т. Поетика приміщень/переміщень у художньому світі роману С. Жадана «Месопотамія» / Т. Мейзерська // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі : зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 13. – С. 390–399.

Мейзерська Т. Роман Сергія Жадана «Месопотамія»: жанрова своєрідність та ідейний зміст / Т. Мейзерська // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 2016. – № 22. – С. 139–148.

Омельницький А. Хроніка «українського Межиріччя» – рецензія на книжку Сергія Жадана [Електронний ресурс] / А. Омельницький // ВВС Україна. – 01.12.2014. – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2014/12 /141201_book_2014_reader_review_zhadan5

Политическая философия / [Под общ. ред. Г. Л. Тульчинского]. – М. : Юрайт, 2014. – 324 с.

Свербілова Т. Метафорична семіотика дому в системі постколоніальної гібридної культури прикордонних регіонів у романах С. Жадана «Ворошиловград» і «Месопотамія» / Т. Свербілова // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі : зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 13. – С. 499–514.

Стасіневич Є. Анатомія одного Міста: рецензія на «Месопотамію» Сергія Жадана [Електронний ресурс] / Є. Стасіневич // Insider. – 20.01.2014. – Режим доступу : http://www.theinsider.ua/ukr/art/anatomiya-odnogo-mista-kharkivskamesopotamiya-sergiya-zhadana/.

Щур О. Фірмові любов та сум від Жадана [Електронний ресурс] / О. Щур // ЛітАкцент. – 13.02.2014. – Режим доступу : http://litakcent.com/2014/02/13/firmovi-ljubov-ta-sum-vid-zhadana/.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М. : Флинта, 2006. – 342 с.

Jędrzejczyk D. Teologia miasta / D. Jędrzejczyk // Humanistyczne oblicze miasta. – Warszawa : WGSR, 2004. – Р. 67–94.