СЕНСИ КОРДОНІВ У НОВЕЛІСТИЦІ ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА

В. А. Радзієвський

Анотація


У статті досліджується сенс геополітичних, націокультурних, естетичних кордонів у новелістиці Л. Мосендза. Проаналізовано приклади функціонування відповідно особливої авторської естетики у контексті загальних філософських поглядів, вісниківського дискурсу зокрема та позатекстових факторів. Ілюстративним матеріалом слугують твори як першої збірки новел письменника «Людина покірна» (1937 р.), так і пізнішої – «Відплата» (1939 р.). Проблема порушується також на мовному рівні: простежується стратегія включення у текст іншомовних слів. Значну увагу приділено впливу вчення  Д. Донцова та загалом націоналістичної ідеології, яка сприймає літературу як важливий дієвий механізм національного розвитку. Зазначено, що мала проза письменника у сенсі своєї виховної місії увиразнює належні межі, визначальні для читача як соціальної особи.

Ключові слова


новелістика Л. Мосендза; естетичні кордони; вісниківський дискурс; націоналістична ідеологія; виховна місія

Повний текст:

PDF

Посилання


Альтер П. Нація: проблема визначення / Петер Альтер // Націоналізм : Антологія. – 2-ге вид. / [Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий]. – К. : Смолоскип, 2006. – 684 c.

Ґелнер Е. Нації та націоналізм / Ернест Ґелнер // Націоналізм : Антологія. – 2-ге вид. / [Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий]. – К. : Смолоскип, 2006. – 684 c.

Данський О. [Чайковський Данило]. Леонід Мосендз про еміґраційну літературу / О. Данський // Визвольний Шлях. – 1954. – № 1. – C. 90–95.

Дюрінґ С. Література – двійник націоналізму? / С. Дюрінґ // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / [За ред. М. Зубрицької]. – Л. : Літопис, 2001. – С. 744–745.

Листи Євгена Маланюка до Юрія Липи. Із варшавського архіву // Дзвін. – 1997. – № 11–12. – С. 101–106.

Лісовий В. С. Що таке національна (українська ідея? / В. С. Лісовий // Націоналізм : Антологія. – 2-ге вид. / [Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий]. – К. : Смолоскип, 2006. – 684 c.

Лунц Л. Н. На Захід / Л. Н. Лунц // Літературно-науковий вістник. – 1924. – Кн. VII–IX. – С. 357–366.

Мопассан Ги де. О романе [Електронний ресурс] / Ги де Мопассан // Пьер и Жан / Мопассан Ги де. – М. : Изд. худ. лит., 1974. – Режим доступу : http://lib.ru/INPROZ/MOPASSAN/mopasan4.txt.

Мосендз. Л. М. Людина покірна (Homo lenis) / Л. М. Мосендз. – Л. : Видавець Іван Тиктор, 1937. – 126 с.

Неврлий М. Я. Празька поетична школа / М. Я. Неврлий // Слово і час. – 1995. – № 7. –С. 21–28.

Ольжич О. Два світовідчування / О. Ольжич // Незнаному воякові / Ольжич О. – К. : Фундація імені О. Ольжича, 1994. – С. 139–144.

Просалова В. А. Текст у світі текстів Празької літературної школи [Електронний ресурс] / В. А. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 344 с. – Режим доступу : http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/Prosalova.pdf.

Сміт Е. Д. Територіальні та етнічні націоналізми / Е. Д. Сміт // Націоналізм : Антологія. – 2-ге вид. / [Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий]. – К. : Смолоскип, 2006. – 684 c.