«...НЕ СВІТ ІНШИЙ, А МЕЖІ ІНШІ, І В ЦЬОМУ ВСЯ СУТЬ» (ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ОДНОГО ЕПІСТОЛЯРНОГО ТРЕВЕЛОГУ1 ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА)

Т. П. Шестопалова

Анотація


У статті піднято тему міграцій і подорожей Юрія Шевельова. Проблема полягає в тому, яким чином поїздки до різних країн стають важливим чинником особистості інтелектуала й ресурсом нових контекстів для його гуманітарних досліджень. Подвійна природа подорожей, коли мандрівник відкриває для себе нові явища в культурі, мистецтві, ментальності, ідеології різних країн і водночас – екзистенційні засади його власного існування, дає змогу глибше пізнати етику й естетику топосних переживань інтелектуала, побачити імпліковані в них структури його критичного мислення. Мета статті полягає в тому, щоб окреслити топосні переживання як основу епістолярного тревелогу й водночас як імпульс для розширення акту сприйняття культурних об’єктів і царин, які відкрилися мандрівникові, в національно заангажованій есеїстиці. Обмежений обсяг публікації схиляє зосередитися лише на окремих фрагментах «шведського», «французького», «італійського» сегментів теми подорожей у листах. Зрештою, топосне переживання Ю. Шевельова показане як чинник його екзистенційного й ціннісного дискурсів.

Ключові слова


літератор-мігрант; подорож; лист; інтенційний акт; переживання; тревелог

Повний текст:

PDF

Посилання


Баран Є. «Свідки часу і життя»... : рец. на вид. : Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / [упоряд. Микола Степаненко]. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 388 с. / Євген Баран // Рідний край. – 2014. – № 1(30). – С. 211–215.

Бауман З. От паломника к туристу [Електронний ресурс] / З. Бауман. – Режим доступу : http://jour.isras.ru/upload/journals/1/articles/218/submission/original/218-411-1-SM.pdf.

Белей Л. Півстоліття очима Шевельова : рец. на вид. : Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / [упоряд. Микола Степаненко]. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 388 с. [Електронний ресурс] / Лесь Белей. – Режим доступу : http://litakcent.com/2014/12/01/pivstolittja-ochyma-shevelova/.

Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії ; Про історичне мислення : [монографія] / В. Вжосек. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 296 с.

Гуссерль Е. Криза європейського людства і філософія / Е. Гуссерль // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки : [хрестоматія]. – К. : Ваклер, 1996. – С. 62–94.

Круглый стол «Тревелоги» 18.02.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com /watch?v=Zs2y40OWtrM.

Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / [упоряд. Микола Степаненко]. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 388 с.

Мамардашвили М. Литература и литературно-художественная критика в контексте философии и обществознания : [Круглый стол «Вопросов философии»] / Мераб Мамардашвили // Вопросы философии. – 1984. – № 2. – С. 98–102.

Сартр Ж.-П. Прогрессивно-регрессивный метод [Електронний ресурс] / Жан-Поль Сартр // Сартр Ж.-П. Проблемы метода. – Режим доступу : http://slovoidelo.narod.ru/neomarxism/sartre/prmethod/progressaregressametodo.htm.

Фізер І. Філософія літератури / Іван Фізер. – К. : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 217 с.

Шевчук Гр. «Париж треба закрити» / Гр. Шевчук // Нові дні. – 1951. – Ч. 19. – С. 11–14, 19–21.

Шевчук Гр. З мистецького Парижу / Гр. Шевчук // Нові Дні. – 1952. – Ч. 34. – С. 9–13.

Шевчук Гр. Людина – різна (Пер Ляґерквіст – Нобелівський лавреат) / Гр. Шевчук // Нові дні. – 1952. – Ч. 24. – С. 8–12.

Шевчук Гр. Париж чи Рим? («Люкреція» Андре Обе в Театрі Володимира Блавацького) / Гр. Шевчук // Час. – 1948. – Ч. 52. – С. 5, 8.

Шевчук Гр. Трохи моєї Італії / Гр. Шевчук // Нові Дні. – 1952. – Ч. 33. – С. 10–16.

Шерех Ю. Я. – мене – мені... (і довкруги): Спогади. – Т. 1. В Україні / Юрій Шерех. – Харків : Фоліо, 2012. – 475 с.

Шерех Ю. Я. – мене – мені... (і довкруги): Спогади. – Т. 2. В Европі / Юрій Шерех. – Харків : Фоліо, 2012. – 316 с.