ЛОКАЛЬНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІЙ ПРОЗІ

І. В. Кропивко

Анотація


Локальна територія в українській і польській постмодерній літературі означається як «своя» для суб’єкта оповіді. Її репрезентація здійснюється на засадах неомімесису як особистісний досвід переживання місця. Увиразнюється тенденція до створення ефекту реальності – явища, що не має матеріального втілення, але переживається як реальність. Локальні території протистоять глобалізованому світу як уніфікованому, що сприяє самоідентифікаційним процесам наратора, персонажа, реципієнта. «Своєю» територією стають місця з відомими культурними символами (де архітектурні споруди виступають уречевленням історії в сучасному світі) та місця, чия історія опредмечена лише в домашніх архівах і родинних спогадах. Час перебування в колоніальному стані зумовив деякі особливості інтерпретування власного регіону в сучасних художніх текстах. Постколоніальна специфіка інтерпретації проявляється у відході від теми влади на користь виявлення відмінностей між територіями. Особливим значенням наділяються топоніми як свідки історії в сучасності. Міфом-обґрунтуванням відмінності локальної території є особистий досвід і вміння знаходити спільну мову завдяки  конструюванню спільної системи знаків.

Ключові слова


глобалізація; ідентифікація; межа; регіоналізм; постмодернізм; українська проза; польська проза

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар-Терещенко І. Проста метаісторія «НепрОстих». Про «белетризацію минулого» в романі Т. Прохаська / Ігор Бондар-Терещенко // Слово і Час. – 2003. – № 6. – С. 58–60.

Вайєр С. Криза «біженців» та пост національні прикордонні зони: досліджуючи нові біополітичні реалії Європейського Союзу / Себастіан Вайєр // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 259. Т. 271. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 7–11.

Гіллє П. Стіл / Павел Гіллє ; [пер. з польської Лариса Андрієвська] // Кур’єр Кривбасу. – 2016. – № 317–319. – С. 138–152.

Гусейнов Г. Між часом і морем. Колекція невигаданих історій / Григорій Гусейнов. – К. : Ярославів Вал, 2013. – 720 с.

Довжок Т. Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.03 «Література слов’янських народів» / Довжок Тетяна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

Загаєвський А. У чужій красі : [есеї] / Адам Загаєвський ; [пер. з польської Віктора Дмитрука]. – Л. : Кальварія, 2008. – 192 с.

Логвиненко Б. Експедиція Ukraїner [Електронний ресурс] / Богдан Логвиненко // Ukraїner. – Режим доступу : http://ukrainer.net/exp/expedition/.

Москалець К. Келія чайної троянди. 1989 – 1999 / Костянтин Москалець. – Л. : Кальварія, 2001. – 203 с.

Пітерзе Я. Глобалізація як гібридизація / Ян Недервеєн Пітерзе // Глобальні модерності / З. Бауман [та ін.] ; [пер. з англ. Т. Цимбал ; ред. М. Фезерстоун та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2008. – С. 73–105.

Ревакович М. Гендер, географія, мова: у пошуках ідентичності в сучасній українській літературі / Марія Ревакович. – Л. : Центр гуманітарних досліджень; К. : Смолоскип, 2012. – 72 с.

Робертсон Р. Глокалізація: часопростір і гомогенність-гетерогенність / Роланд Робертсон // Глобальні модерності / З. Бауман [та ін.] ; [пер. з англ. Т. Цимбал ; ред. М. Фезерстоун та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2008. – С. 48–72.

Стасюк А. Місце / Анджей Стасюк // Стасюк А. Галицькі оповідання / Анджей Стасюк ; [пер. з польської Тараса Прохаська]. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2015. – С. 37–45.

Ф’ют А. Зустрічі з Іншим / Александер Ф’ют ; [пер. з польської Ярослав Поліщук]. – Харків : Акта, 2009. – 261 с.

Чижевський К. Чужий – Інша – Свої: розмова над берегом ріки / Кшиштоф Чижевський. – Л. : Центр гуманітарних досліджень ; К. : Смолоскип, 2011. – 96 с.

Bajda A. Intelektualne walory powieści kryminalnych (na przykładzie twórczości Marka Krajewskiego) / Anna Bajda // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : [зб. наук. пр. (філол. науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; редкол. : О. Є. Бондарева, О. В. Єременко, І. Р. Буніятова та ін.] – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 6. – С. 3–7.

Gliński M. Nie czekajac juz na arcydzielo: polska literatura po 1989 [Електронний ресурс] / Mikołaj Gliński. – Режим доступу : http://culture.pl/pl/artykul/nie-czekajac-juz-na-arcydzielo-polska-literatura-po-1989.

Huelle P. Pierwsze lato / Paweł Huelle // Huelle P. Opoweści chłodnego morza / Paweł Huelle. – Kraków : Wуdawnictwo Znak, 2008. – S. 210–222.

Konwicki T. Czytadło / Tadeusz Konwicki. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992. – 205 s.

Rybicka E. Geopoetyka. Przestrteń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich / Elżbieta Rybicka. – Kraków : UNIVERSITAS, 2014. – 474 s.

Rybicka E. Literatura, geografia: wspólne terytoria / Elżbieta Rybicka // Od poetyki przestrzeni do geopoetyki / [pod red. Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk]. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. – S. 11–25.

Zajas Krzysztof. Czy moja Europa to twoja Europa? Stasiuk i Andruchowycz / Krzysztof Zajas // Konteksty Kultury. – 2012. – Tom 8. – S. 114–124.