ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ПОЕЗІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ ТА НОВОЇ СУБ'ЄКТИВНОСТІ В ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ЛІРИКИ

Х. Б. Павлюк

Анотація


На матеріалі аналізу низки текстів сучасних поетес у статті розглянуто процеси трансформації в німецькій ліриці 70-х рр. ХХ ст. Зазначається, що в означений період серед найбільш знакових тенденцій є відмова від герметизму з його конденсацією мовних засобів та поява Alltagslyrik – «поезії повсякденності» – нового напряму, зосередженого на акцентуванні чуттєвого досвіду окремого суб’єкта, вміщеного в ситуативні рамки повсякдення. Дослідження дозволяє зробити висновок, що сутність поезії повсякденності та «нової суб’єктивності» полягає в радикально суперечливій та однаковою мірою продуктивній і суб’єктивній руйнації традиційних джерел лірики. Водночас серед авторів та критиків утверджується ідея стосовно трансформації суспільних відносин, які в кінцевому рахунку мали б відповідати сприйняттю дійсності окремого індивіда

Ключові слова


поезія повсякденності; нова суб’єктивність; лірика вражень; приватне; ліричне Я; герметизм

Повний текст:

PDF

Посилання


Binneberg K. Deutsche Lyrik 1945–1989 / Kurt Binneberg. – Leipzig : Ernst Klett Schulbuchverlag, 2005. – 190 S.

Buselmeier M. Gedichte / Michael Buselmeier // Jahrbuch der Lyrik. – München : Klett-Verlag, 1996. – S. 48–52.

Drews J. Selbsterfahrung und Neue Subjektivität in der Lyrik / Jörg Drews // Akzente: Zeitschrift für Literatur. – Heft 24. – München : Carl Hanser Verlag, 1977. – S. 89–95.

Hahn U. Süßapfel rot. Gedichte / Ulla Hahn. – Stuttgart : Philipp Reclam, 2003. – 96 S.

Herburger G. Texte. Daten. Bilder / Günter Herburger. – Hamburg : Luchterhand, 1991. –234 S.

Hoffmann D. Deutschsprachige Lyrik seit 1945. Arbeitsbuch / Dieter Hoffmann. – Tübingen ; Basel : Francke, 1998. – 414 S.

Höllerer W. Thesen zum langen Gedicht / Walter Höllerer // Akzente: Zeitschrift für Literatur. – Heft 5. – München : Carl Hanser Verlag, 1965. – S. 5–19.

Kiwus K. Von beiden Seiten der Gegenwart. Gedichte / Karin Kiwus. – Frankfurt a. M. : Suhrkamp Verlag, 1976. – 86 S.

Krechel U. Gedichte / Ursula Krechel // Jahrbuch der Lyrik. – Darmstadt : Deutsche Verlags-Anstalt, 1985. – S. 44–51.

Theobaldy J. Immer wieder alles: Gedichte / Jürgen Theobaldy. – Lüneburg : zu Klampen, 2001. – 45 S.