«FAERIE» – ІСТОРІЇ ПРО ПОДОРОЖ ЗА МЕЖУ (на матеріалі британської літератури)

О. Г. Філоненко

Анотація


У статті йдеться про специфіку історій, створених у чарівному модусі Faërie.  Окреслюється місце цього типу історій серед розмаїття «магічних історій» через функціонування у текстах особливого типу магії – магії чарівних істот, яка є невід’ємною частиною їхньої природи. Надається аналіз загальної структури такої історії, яка базується на «мономіфі» Дж. Кемпбелла та моделюється через однойменний «магічний код», який складається з хронотопу, системи персонажів, сюжетної матриці, наративної стратегії, типу задіяної магії та проблематики твору. Особлива увага приділяється специфіці функціонування магічних образів, їхньої взаємодії з іншими персонажами та основному сюжетогенеруючому засобу – мотиву квесту, як «обряду переходу» або «ритуалу ініціації», через який і відбувається «подорож за межу». Підкреслюється важливість та пояснюється популярність цього типу «магічних історій» у сучасній культурній ситуації як певного засобу подолання травматичного тиску десакралізованої реальності.

Ключові слова


Faërie; магія; магічна історія; модус магічного; магічний код; фентезі; мономіф

Повний текст:

PDF

Посилання


Геннеп А. ван. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов / Арнольд ван Геннеп ; [пер. с франц.]. – М. : Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. – 198 с. – (Этнографическая библиотека).

Левинтон Г. Инициация и мифы / Георгий Левинтон // Мифы народов мира : энциклопедия в двух томах / [гл. ред. С. А. Токарев]. – М. : Российская энциклопедия, 1994. – Т. 1 [А–К]. – С. 543–544.

Ле Гофф Ж. Герои и чудеса Средних веков / Жак ле Гофф ; [пер. с французского Дмитрия Савосина]. – М. : Текст, 2011. – 224 с.

Михайлова Т. «Против женщин, кузнецов и друидов…»: вера в женскую магию в традиционной ирландской культуре / Татьяна Михайлова // Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. – М. : Индрик, 2005. – С. 322–334.

Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки / Владимир Яковлевич Пропп / [научн. ред., текстологический комментарий И. В. Пешкова]. – М. : Лабиринт, 2001. – 192 с.

Breton lay [Електронний ресурс] // Encyclopædia Britannica. – Режим доступу : https://www.britannica.com/art/Breton-lay.

Campbell J. J. The Hero with a Thousand Faces / Joseph John Campbell. – Princeton : Princeton University Press, 2004. – 403 p.

Clute J. The Encyclopedia of Science Fiction / John Clute, Peter Nicholls. – New York : St Martins Press,1995. – 2869 p.

Fimi D. Later Fantasy Fiction: Tolkien’s legacy / Dimitra Fimi // A Companion to J. R. R. Tolkien ; [ed. Stuart Lee]. – Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. – P. 335–349.

Lewis I. M. Witchcraft [Електронний ресурс] / I. M. Lewis, J. B. Russell // Encyclopædia Britannica Deluxe Edition. – Encyclopædia Britannica, 2004. – 3 електрон. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP, Vista. – Назва з титул. екрану.

Nikolajeva M. Fairy Tale and Fantasy: From Archaic to Postmodern [Електронний ресурс] / Maria Nilolajeva. – Режим доступу : https://ru.scribd.com/document/327797715/Nikolajeva-Fairy-Tale-and-Fantasy.

Stableford B. Historical dictionary of fantasy literature / Brian Stableford. – Lanham : The Scarecrow Press, 2005. – 567 p.

The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel / [ed. Robert L. Caserio]. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 296 p. – (Cambridge Companions to Literature).

Tolkien J. R. R. On Fairy-Stories. In The Monsters and the Critics and Other Essays / John Ruel Ronald Tolkien ; [edited by Christopher Tolkien]. – London : George Allen and Unwin, 1983. – P. 109–161.

Vogler Ch. The Writers Journey: Mythic Structure for Writers / Christopher Vogler. – Studio City : Michael Wiese Productions, 2007. – 452 p.