ТРАНСГЕНДЕРНІ СМИСЛИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ: LEVEL ZERO (гендерно-психологічний ракурс)

О. В. Шаф

Анотація


Розглядається специфіка реалізації в українській ліриці ХХ ст. трансгендерних смислів у таких формах, як рефлексія ліричного суб’єкта власного квір-переживання, його рефлексія квір-ідентичності Іншого (що, зокрема, передбачає актуалізацію трансгендерної антропоніміки й похідних означень), проблематизується стратегія гендерного літературознавства в аспекті методології дослідження трансгендерності в літературі. Трансгендерні смисли інтерпретуються в ліриці А. Кримського (зб. «Пальмове гілля»), О. Барліга (зб. «Насолода уявної смерті»), виявляються елементи маскулінної/фемінінної поетикальних стратегій рефлексії власної сексуальності в залежності від цілей і засобів реалізації сексуальної інтенції квір-суб’єктом. Висвітлюється специфіка імітації гомосексуального потягу в «перекладах»-містифікаціях Е. Андієвської (зб. «Риба і розмір», зб. «Хвилі») крізь призму античної та східної культур. Особливості  рефлексії квір-сексуальності Іншого розглядаються в ліриці І. Малковича, С. Жадана,  І. Шувалової.

Ключові слова


українська лірика ХХ ст.; сексуальність; трансгендерність; гомоеротичне бажання; маскулінна/фемінінна поетикальна стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Андієвська Е. Твори / Емма Андієвська ; [упоряд. О. Деко]. – Т. 1. – Мюнхен-Хмельницький : [б.в.], 2004. – 240 с.

Андієвська Е. Хвилі : [Поезії] / Емма Андієвська. – К. : Вид. дім «Всесвіт», 2002. – 160 с.

Барліг О. Насолода уявної смерті : [Поезія] / Олесь Барліг. – Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 60 с.

Жадан С. Лілі Марлен: Книга нових та вибраних віршів / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2009. – 186 с.

Ірина Шувалова // 120 сторінок Содому. Сучасна світова лесбі/гей/бі література. Квір-антологія / [Упоряд. І. Шувалова, А. Позднякова, О. Барліг / Передм. А. Бондар, післям. М. Маєрчик]. – К. : Критика, 2009. – С. 115–118.

Кон И. С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви / И. С. Кон. – М. : Олимп ; ООО «Фирма «Издательство ACT», 1998. – 496 с.

Кримський А. Пальмове гилля. Екзотичні поезиї (1898 – 1901) / А. Кримський. – Л. : Видання українсько-руської видавничої спілки, 1901. –152 с.

Малкович І. Все поруч. Вибрані вірші, переклади, есеї, інтерв’ю / Іван Малкович. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010. – 336 с.

Новожилова Е. «Пришла проблема пола»: феминистская и квир-теория vs литературоведение / Елена Новожилова // Возможен ли «квир» по-русски? ЛГБТК исследования. Междисциплинарный сбор. / [Сост. и ред. В. Созаев]. – СПб, 2010. – С. 67–75.

Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи». 2000. – 328 с.

Суковатая В. Квир-теория и литературные практики на Западе и в России / Виктория Суковатая // Девиантность в социальном, литературном и культурном контекстах: опыт мультидисциплинарного осмысления : [Сб. науч. ст.]. – Минск : Юнипак, 2004. – С. 154–175.

Сэджвик И.-К. Эпистемология чулана / Ив Кософски Сэджвик ; [пер. с англ. О. Липовской, З. Баблояна]. – М. : ИдеяПресс, 2002. – 272 с.