ПОМЕЖІВ’Я ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ САМОТОТОЖНОСТІ І. БАХМАН ТА П. ГАНДКЕ

Д. М. Мельник

Анотація


У статті розглядається концепт помежів’я як ключовий аспект формування письменницької ідентичності двох австрійських письменників І. Бахман та П. Гандке, яких об’єднує походження з межового простору Австрії провінції Каринтія, що лежить на перетині трьох культур: австрійської, італійської та словенської. З урахуванням біографічного та історико-культурного контексту, встановлено, що походження з межового простору впливає на тематичну складову творів та проблематику всієї творчості загалом, провідним мотивом творчості письменників є пошуки ідентичності, як національної, так і письменницької. Концепт помежів’я пропонується розглядати в онтологічному значенні як такий, що визначає буття письменницької свідомості. За цього враховується не лише топографічний вимір, а передусім художній простір творів, у яких обидва письменники намагаються долати кордони та межі, естетичні, міжособистісні й географічні.

Ключові слова


помежів’я; ідентичність; самототожність; письменницька самототожність; межовий простір

Посилання


Горбунова Л. Лімінальність як концепт філософії (до обґрунтування трансформативного навчання) / Л. Горбунова // Філософія освіти. – 2015. – № 2 (17). – С. 65–94.

Кирилова Т. Рецензія на книгу «Понад кордонами: Студії німецькомовної літератури» / Таміла Кирилова // Парадигма : збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип. 7. – С. 422–447.

Мельник Д. М. «Випадок» Інґеборґ Бахман: поміж множинною та замовчуваною ідентичністю» / Д. М. Мельник // Від бароко до постмодернізму : [зб. наук. пр.] : в 2 т. [редкол. : Т. М. Потніцева (відп. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. Нац. ун-ту, 2013. – Вип. – С. 126 –132.

Мельник Д. М. Нова мова як нове буття: мовна проблематика у збірці оповідань Інґеборґ Бахман «Синхронно» / Д. М. Мельник // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Вип. 20. – Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. – С. 68–73.

Сивокінь Г. М. «Самототожність письменника» як методологічна пропозиція / Г. М. Сивокінь // Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства. Колективна монографія / [Відп. ред. Г. М. Сивокінь]. – К. : Українська книга, 1999. – 230 с.

Фуко M. О трансгресии / Мишель Фуко // Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века / [Составление, перевод, комментарии С. Л. Фокин]. – СПб : МИФРИЛ, 1994. – С. 114–146.

Bachmann I. Werke in 4 Bänden / Ingeborg Bachmann [Hrsg. von Kristine Koschel und Inge von Weidenbaum]. – München : Piper, 1984. – 608 S.

Bachmann I. Kritische Schriften / Ingeborg Bachmann [hrsg. von Monika Albrecht und Dirk Göttsche]. – München : Piper-Verlag, 2002. – 828 S.

Bombitz A. Grenzgänge: Die «slowenischen» Erzählungen von Ingeborg Bachmann (Drei Wege zum See) und Peter Handke (Wiederholung) / Attila Bombitz // Von der Kulturlandschaft zum Ort des Kritischen Selbstbewusststeins. Italien in der österreichischen Literatur / [Manfred Müller, Luigi Reitani]. – Wien : Lit-Verlag, 2011. – S. 171–179.

Castels M. Prolog: Das Netz und das Ich / M. Castels // Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft : Teil 1 der Trilogie Das Informazionszeitalter. – 2. Aufl. – Berlin : Springer, 2017. – 600 S.

Cybenko L. Das österreichisch-italienisch-slowenische Dreiländereck im Werk von Ingeborg Bachmann / Larissa Cybenko // Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusststeins. Italien in der österreichischen Literatur / [Manfred Müller, Luigi Reitani]. – Wien : Lit-Verlag, 2011. – S. 117–131.