КОМЕДІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ З ЧОТИРМА НЕВІДОМИМИ: УКРАЇНА – НІМЕЧЧИНА – ІЗРАЇЛЬ – ПАЛЕСТИНА (ЗА РОМАНОМ Д. КАПІТЕЛЬМАНА «ПОСМІШКА МОГО НЕЗРИМОГО БАТЬКА»)

Б. В. Стороха

Анотація


У статті розглядаються особливості пошуків і конструювання ідентичності, представлені через межовий досвід побутування Я. Межа розуміється в сенсі зіткнення смислів знайомого / незнайомого просторів всередині комплексу відчуття національної, громадянської, культурної, цивілізаційної, а також мовної приналежності. Розглядається механіка відбору «обраної спорідненості» національного плану через подолання негативного досвіду, а також через конфронтацію з традиціоналістськими уявленнями про «неуникність» національного. Роман представляє собою розвиток ідеї відчуженого буття як спроби надолужити втрачене за рахунок доконструювання нестачі. Через моделі сприйняття себе на прикладі двох поколінь демонструються підходи «старшої» і «молодшої» генерацій в умовах межового досвіду. Ствердження себе як автономної одиниці функціонування в суспільному просторі разом із прийняттям консенсусної позиції характеризує пошуки героєм книги своєї укріпленості в гуманістичній системі координат «західного світу»

Ключові слова


ідентичність; національне; досвід; ідентифікація; еміграція

Посилання


Kapitelman D. Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters / Dmitrij Kapitelman. – Berlin : Hanser, 2016. – 288 S.

Капітельман Д. Мій незримий батько / Дмітрій Капітельман ; [пер. з нім. Богдана Сторохи]. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2018. – 272 с.

Улюра Г. Радянська діаспора й арабські солодощі [Електронний ресурс] / Ганна Улюра // Режим доступу :

https://zbruc.eu/node/82622.