Сакральний вимір в українській діаспорній прозі (за творчістю Людмили Коваленко й Олександри Копач)

Віталій Петрович Мацько

Анотація


В українському літературознавстві сакральний вимір жіночого прозописьма Л. Коваленко й О. Копач розглядається вперше. Автор, заглибившись в художній світ прозаїків, обгрунтовує sakrum як «існування» в художній літературі позасвідомого світу, зображення надреальної Надлюдини, яка управляє природними процесами і впливає на них. На конкретних прикладах поетики діаспорних письменників розкрито моделі sakrum, які формували високу духовність, патріотичні почування попередніх поколінь.

Ключові слова


сакральний; надприродний; замежовий простір; Надлюдина; міф; Бог

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Бондар М. Українська література класичного періоду: рух крізь категорію художності / М. Бондар // Слово і час. – 2001. – № 7. – С. 35–45.

Гончар О. Щоденники (1995) / Олесь Гончар // Слово і час. – 2003. – № 4. – С. 63–73.

Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит пам’яті: Книга перша. Книга друга: [спогади] / Докія Гуменна. – К. : Дніпро, 2004. – 520 c.

Зорівчак Р. Хто започаткував англомовну шевченкіану? (Штрихи до портрета А. Гумницького) / Роксолана Зорівчак // Слово і час. – 2003. – № 3. – С. 36–42.

Коваленко Л. Давні дні : [оповідання] / Людмила Коваленко. – Нью-Йорк : Савт Бавнд-Брук, 1960. – 80 с.

Копач О. Мініятюри : [новелети] / Олександра Копач. – Торонто : Об’єднання українських письменників «Слово», 1988. – 95 с.

Лятуринська О. З Ісаїної езотерики / Оксана Лятуринська // Новий літопис. – 1963. – № 4. – С. 24–28.

Філософія: світ людини : [курс лекцій] / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов ; [Міносвіти і науки України]. – К. : Либідь, 2003. – 429 с.