Особливості дитячого анекдоту як жанру фольклору

Людмила Михайлівна Корнєва, Любов Олексіївна Сологуб

Анотація


У статті йдеться про ще недостатньо вивчений жанр дитячого фольклору – анекдот. Маючи низку спільних властивостей з дорослим анекдотом, дитячий відрізняється від нього мотивами розвитку сюжету та його функціями, специфічними дійовими особами. Аналізуються тематичні групи дитячих анекдотів, визначаються їхні особливості й ознаки, які дозволяють говорити про формальну близькість цих фольклорних форм до казки.

Ключові слова


дитячий анекдот; фольклор; комізм характерів і ситуацій; травестія культурних зразків; класифікація дитячих анекдотів; одномоментні анекдоти; сюжетні анекдоти; потішний діалог

Повний текст:

PDF

Посилання


Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса / Е. А. Костюхин. – М. : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1987. – 269 с.

Лурье М. Л. О детском современном анекдоте / М. Л. Лурье // Традиционная культура и мир детства: Материалы международной конференции «ХI Виноградовские чтения». – Ч. 3. – Ульяновск, 1998. – С. 53–58.

Романенко Ю. М. Онтология анекдота / Ю. М. Романенко // Метафизические исследования. – Вып. 9. – СПб., 1999. – С. 111–118.

Словарь литературоведческих терминов. – М. : Просвещение, 1974. – 514 с.