ІСТОРИЧНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РОМАНІ Д. КОПЛЕНДА «ПОКИ ПОДРУГА У КОМІ»

Оксана Михайлівна Заїковська

Анотація


У статті запропонований аналіз специфіки історичного фактора формування національної ідентичності у романі канадського письменника Д. Коупленда «Поки подруга у комі». Авторка робить припущення, що у романі спроба виправлення історії та перегляду минулого з одночасним усвідомленням подвійності існування трактується як пошук національної ідентичності.

Ключові слова


національна ідентичність; історія; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Люббe Г. Историческая идентичность / Г. Люббе // Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 108–113

Пронкевич О. В. Нація-нарація в іспанській літературі доби / Олександр Вікторович Пронкевич. – К. : Пед. Преса, 2007. –

с.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Ентоні Дейвід Сміт. – К. : Основи, 1994. – 224 с.

Хесле В. Г. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности / В. Г. Хесле // Вопросы философии, 1994. – № 10. –

С. 112–123.

Bhabha H. Nation and Narration / Homi Bhabha. – London : Routledge, 1990.

Coupland D. Girlfriend in Coma / Douglas Coupland. – London : Flamingo, 1998. – 288 p.

Dorscht R. Women, reading, Kroetsch : telling the difference / R. Dorscht, S. Arlene . – Waterloo : Wilfrid Laurier Univ. Press,

– 136 р.

Jameson F. Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism / Fredric Jameson. – Durham, NC : Duke University Press,

– 438 р.

Kröller E. M. The Cambridge companion to Canadian literature Cambridge companions to literature / Eva-Marie Kröller . –

Cambridge : Cambridge University Press, 2004. – 292 р.

Leroux J. F. Worlds of wonder: readings in Canadian science fiction and fantasy literature / J. F. Leroux, C. R. La. Bossière. –

Ottawa : University of Ottawa Press, 2004. – 202 p.

Jocelyn L. A history for the future: rewriting memory and identity in Quebec / L. Jocelyn, A Phyllis, S. Howard – MQUP : McGillQueen’s Press, 2004. – 196 р.