А. КАЩЕНКО: ДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ ТВОРІВ

Галина Романівна Корицька

Анотація


Статтю присвячено розгляду проблеми жанрового еклектизму, характерного для творів А. Кащенка; визначенню жанрових різновидів його «історичної романістики». Оскільки в сучасному літературознавстві досить поверхово роз- глядалося питання жанрово-тематичної класифікації історичної прози письмен- ника, то автор вдається до певної систематизації з метою глибшого дослідження його поетики. До дослідження залучена й маловідома епістолярна спадщина белетриста

Ключові слова


проблема; жанр; жанровий еклектизм; жанрова специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусів С. Мости між часами (Про типологію історичної прози) / Стефанія Андрусів // Українська мова і література в

школі. – 1987. – № 8. – С. 14–20.

Варфоломеев И.П. Типологические основы жанров исторической романистики. (Классификация вида) / Иван Павлович

Варфоломеев. – Ташкент : ФАН, 1979. – 168 с.

Грабович Г. До історії української літератури : Дослідження, есе, полеміка / Григорій Грабович. – К. : Основи, 1997. – 604 с.

Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / Іван Денисюк. – К. : Вища школа, 1981. – 215 c.

Кащенко А. Ф. Зруйноване гніздо : історичні повісті та оповідання / Адріан Феофанович Кащенко ; [упоряд., авт. післямови

та приміт. В. Бєляєв]. – К. : Дніпро, 1991. – 647 с.

Кащенко А. Ф. Мандрівка на Дніпрові Пороги. Оповідання для дітей з малюнками / Адріан Феофанович Кащенко. –

Вид. 2-е. – Катеринослав, 1917. – 40 с.

Кащенко А. Ф. Неволя бусурманська в українській народній поезії / Адріан Феофанович Кащенко. – Катеринослав,

– 58 с.

Кащенко А. Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове : [оповідання] / Адріан Феофанович Кащенко ; [упоряд.

М. Шудря]. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 494 с.

Кащенко А. Ф. Під Корсунем : історичні повісті / Адріан Феофанович Кащенко ; [упоряд., авт. післямови та приміт.

С. Пінчук]. – К. : Молодь, 1992. – 320 с.

Лист А. Кащенка Г. Маркевичу // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України. – Ф. 25, од. зб. 83.

Лист А. Кащенка Г. Маркевичу // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України. – Ф. 25, од. зб. 101.

Лист А. Кащенка Г. Маркевичу // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України. – Ф. 25, од. зб. 102.

Лист А. Кащенка Г. Маркевичу // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України. – Ф. 25, од. зб. 110.

Лист А. Кащенка Г. Маркевичу // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України. – Ф.25, од. зб. 122.

Лист А. Кащенка П. Стебницькому // Відділ рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. ІІІ,

№ 52328.

Лист А. Кащенка П. Стебницькому // Відділ рукописів Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського. – Ф. ІІІ,

№ 52359.

Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : [підручник для гуманітаріїв] / Анатолій Ткаченко. – К. :

Правда Ярославовичів, 1997. – 448 с.