У ЗОНІ НАПРУЖЕНИХ СТОСУНКІВ МІЖ ІСТОРІЄЮ ТА ПАМ’ЯТТЮ : РОМАН КРІСТИ ВОЛЬФ «МІСТО АНГЕЛІВ АБО ПЛАЩ ДОКТОРА ФРОЙДА»

Світлана Павлівна Маценка

Анотація


У статті представлено новий роман відомої німецької письменниці К. Вольф «Місто ангелів або плащ доктора Фройда» (Ch. Wolf «Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud») (2010) як свого роду квінтесенцію творчості авторки. Автобіографія в романній формі пропонує низку проблем, над якими постійно роздумує К. Вольф, однак у надзвичайно самоіронічній й відвертій оповідній манері. Відтак відзначено загострення напружених стосунків історії та пам’яті, яке засвідчує твір, викли- кане втратами, розчаруваннями та відповідальністю, аж до самозахисту через відкриту сповідь.

Ключові слова


Кріста Вольф; пам’ять; історія; об’єднання Німеччини; акти штазі

Повний текст:

PDF

Посилання


Маценка С. Хронотоп свідомості. Про творчість Крісти Вольф : [монографія] / Світлана Маценка. – Львів : ПАІС, 2007. –

с.

Рикёр П. Время и рассказ. – Том 2 : Конфигурации в вымышленном рассказе / Поль Рикёр. – Москва–Санкт-Петербург :

Университетская книга, 2000. – 217 с.

Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik / Aleida Assmann. – München : Verlag

C. H. Beck, 2006. – 320 S.

Kammertöns H.-B., Lebert S. Was war der Geschmack ihrer Kindheit, Frau Wolf : [Interview] // Zeitmagazin. – № 27, 1.7.2010. –

S. 25–28.

Magenau J. Christa Wolf : [Eine Biographie] / Jörg Magenau. – Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenverlag, 2003. – 495 S.

Müller L. Ich habe Margarete vergessen / Lothar Müller // Süddeutsche Zeitung. – № 138, 19./20. Juni 2010. – S. 17.

Wittstock U. Christa Wolf denkt in Los Angeles nach über Christa Wolf [Електронний ресурс] / Uwe Wittstock. – Режим доступу

до видання : http://uwe-wittstock.de/blog/?p=316.

Wolf Ch. Ein Tag im Jahr. 1960-2000 / Christa Wolf. – München : Luchterhand Literaturverlag, 2003. – 655 S.

Wolf Ch. Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud : [Roman] / Christa Wolf. – Berlin : Suhrkamp Verlag, 2010. – 415 S.