ЖИТТЄПИСИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО)

Лариса Григорівна Рева

Анотація


У статті зібрано й узагальнено багаторічний досвід з розвитку української лі- тературної біографіки в кінці ХХ – початку ХХІ ст. Висвітлюється участь у створенні Бази даних біографічної та бібліографічної інформації, подається огляд публікацій автора з питань історії, теорії та методології української літератур- ної біографіки.

Ключові слова


біографія; біографіка; бібліографія; інформація; біобібліографічні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Maurois A. Aspeсts de la biographie / A. Maurois. – Paris, 1928.

Жулинський М. На шляху в європейський простір / М. Жулинський // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 4.

Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту / О. Пахльовська // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65–84.

Рева Л. Інформаційно-бібліографічні ресурси літературної біографіки / Л. Рева // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація :

Наук. праці НБУВ. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 465–470.

Рева Л. Розвиток літературної біографіки в Україні в ХХ столітті / Л. Рева // Наук. праці НБУВ. – Вип. 7. – К., 2001. – С. 305–310.

Рева Л. Українська літературна біографіка кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Л. Рева // Слово і час. – 2009. – № 11. – С. 101–109.

Рева Л. Документальні джерела української літературної біографіки початку ХХІ століття / Л. Рева // Документалістика

початку ХХІ століття : проблеми теорії та історії. – Матеріали V Всеукр. наук. конференції / [М-во освіти і науки України ;

Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України : Східний філіал ; Луганська обл.

організація «Україна-Світ»]. – 9 жовтня 2009 р. – Луганськ, 2009. – № 19 (182). – С. 108–115.

Рева Л. Львів як культурна столиця : 1880–1939. Михайло Возняк (1881–1954) – видатний історик української літератури /

Л. Рева // Modernistyczny Lwŏw : teksty życia, teksty sztuki / Pod redakcja E. Paczoskiej i D. M. Osinskiego. – Warszawa : Wydano nakładem wydziału Połonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. – S. 395–410.

Рева Л. Рева Григорій Семенович – педагог-літературознавець : До 90-ліття від дня народження / Л. Рева // Український

календар – щорічник : Українознавство. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр українознавства філософ. ф-

ту, 2010. – С. 215–218.

Рева Л. Ніна Максимівна Рева, педагог, бібліограф, бібліографознавець : історія країни, історія долі / Л. Рева // Державна

історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,

присвяченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України]. – К. : Арістей, 2009. – С. 197–201.6

Чишко В. С. Український біографічний словник (УБС) : сучасний стан та перспективи створення / В. С. Чишко // Чишко

В.С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України. – К. : БМТ, 1996. – С. 129–159