ЖАНРОВИЙ СТАТУС ТА РОЛЬ ЩОДЕННИКІВ У ЛІТЕРАТУРІ: ЩОДЕННИКИ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ТА АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА

Наталія Олександрівна Чиж

Анотація


У статті розглянуто витоки жанру щоденника, подано різні його тлумачення. Зосереджено увагу на дослідженні щоденників (О. Довженка та А. Любченка), пи- саних у роки війни. Вважаємо, що саме цей жанр дає змогу безпосередньо відсте- жити в ньому авторське «я», тобто не обрамлений літературно матеріал, який добре характеризує психологію письменника. У досліджуваних нами щоденниках (О. Довженка та А. Любченка), на початках творів є записи, що більше нагаду- ють записну книжку, проте все це є елементами цілісного тексту, початком конкретного літературного твору. Цілком явно присутнє у всіх двох щоденниках, хоча й різною мірою прагнення не бути, а здаватись, що є грою для читача та маскою для автора.

Ключові слова


щоденник; жанр; текст; мемуари; автобіографія; «читач щоденника»; «нодальний текст»

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков А. Щоденник або журнал / А. Волков, І. Даровська // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. –

Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 625–626.

Воропай О. Мемуарна література / О. Воропай // Визвольний шлях. – 1983. – Кн. 3. – С. 374–378.

Галич О. Олесь Гончар у вимірі non fiction / О. Галич // Слово і час. – 2005. – № 7. – С. 14–23.

Довженко О. Зачарована Десна. Україна в огні. Щоденник / О.

Довженко. – К. : Наукова думка, 1995. – 576 с.

Загребельний П. Спроба автокоментаря / П. Загребельний // Література і сучасність. Вип. ІХ. – К. : Рад. письменник, 1976. –

С. 145–168.

Костюк В. Модерн як поле експерименту (Комічне, фрагмент, гіпертекстуальність) / В. Костюк, В. Денисенко. – К., 2002. – С. 7.

Кошелівець І. Олександр Довженко. Спроба творчої біографії / І. Кошелівець . – Мюнхен : Сучасність, 1980. – С. 242–243.

Кревецький І. Українська мемуаристика. Її сучасний стан і значення / І. Кревецький. – Кам’янець : Стрілець, 1919. – 31 с.

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 752 с.

Любченко А. Щоденник / Аркадій Любченко. – Львів – Нью-Йорк, 1999. – 383 с.

Муратов І. Від задуму до завершення / І. Муратов // Біля творчих джерел. Роздуми письменників про художню творчість. –

К. : Рад. письменник, 1968. – С. 43–60.

Танчин К. Психологія писання щоденника : стимули, призначення, мета / К. Танчин // Мандрівець. – 2003. – № 6. – С. 28–33.

Чудакова М. Беседы об архівах / М. Чудакова – М. : Молодая гвардия, 1975. – 224 с.

Gzermin’ska M. Autobiograficzne formy / M. Gzermin’ska // Slownik literatury polskiej ХХ wieku. –Wroclaw –Warszawa –

Krakow, 1992. – S. 49–54.