ЧАСОПРОСТІР ПРОЗИ Е. АНДІЄВСЬКОЇ ЯК РІВЕНЬ ПРОЯВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ «РОМАНУ ПРО ДОБРУ ЛЮДИНУ»)

Оксана Валеріївна Журавська, Олена Анатоліївна Росінська

Анотація


У статті аналізуються загальні принципи організації часу й простору в прозі Емми Андієвської на матеріалі «Роману про добру людину». Констатується сюрреалістичість часопростору твору письменниці, зумовлена необхідністю розмикання звичних рамок сприйняття дійсності. Заявлена проблема передусім осмислюється в сенсі формування в художньому романному часопросторі структур національної ідентичності на рівні зсувів часопросторових шарів. Часопростір роману проаналізовано як триєдиний, оскільки тільки поєднання всіх площин розгортання сприймання породжує можливість розв’язання буття героїв твору.

Ключові слова


художній час і простір; символ; візії; сюрреалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла А. Сюрреалізм як серійність [Електронний ресурс] / Анна Біла // Дикое поле. – 2004. – № 6. – Режим доступу :

http://www.dikoepole.org/numbers_content.php?id=6.

Андієвська Е. Роман про добру людину / Емма Андієвська. – К. : Орій, 1993. – 269 с.

Водолазька С. А. Постмодерністські акценти у творчості Емми Андієвської : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 /

С. А. Водолазька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с.

Зимомря І. Символіка прози Емми Андієвської (на матеріалі «Роману про добру людину») / І. Зимомря // Наукові

записки. – Випуск 50. – Серія : Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград : РВГ ІЦ КДПУ імені

В. Винниченка, 2003. – 410 с.

Смерек О. С. Художньо-філософські шукання в романістиці Емми Андієвської : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 /

О. С. Смерек ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2004. – 20 с.

Стрільчук Л. Примусова репатріація радянських громадян та створення таборів для переміщених осіб у перші повоєнні

роки / Л. Стрільчук // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. статей іст. ф-ту Волинського держ. ун-ту. – Вип. 3. – Луцьк,

– С. 129–130.

Тарнашинська Л. Гіпертекст Емми Андієвської як індивідуалізований світовияв [Електронний ресурс] / Л. Тарнашинська //

Всесвіт. – 2006. – № 5–6. – Режим доступу :

http://www.vsesvitjournal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=41.