ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ПРОФЕСІЙНО-ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Надія Вікторівна Савич

Анотація


Стаття висвітлює погляди на деякі маловідомі сторінки життя та творчості видатного українського класика Т. Шевченка. Автор намагається поєднати і порівняти певні періоди його творчості, проаналізувати відмінності, подати офіційну та неофіційну точки зору, проілюструвати деякі епізоди життя письменника автентичними документами та запропонувати контрольні завдання для студентів.

Ключові слова


творчість; соціальна діяльність; літературна спадщина; релігійні погляди; ідеологія; кріпацтво; поезія

Повний текст:

PDF

Посилання


Вересаев В. Пушкин в жизни. Систематический свод свидетельств современников : Собрание сочинений : в 4 т. /

В. Вересаев. – М. : Правда, 1990. – Т. 2. – 1990. – С. 9.

Доманицький В. Тарас Шевченко. Бібліотека націологічної літератури / В.Доманицький. – Випуск 2. Друк : Чікаго, 1961. – 116 с.

Козачковський А. О. Із спогадів про Т. Г. Шевченка [Електронний ресурс] / А. О. Козачковський // Спогади про Тараса

Шевченка. – К. : Дніпро, 1982. – 547 c. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/shevchenko/spog19.htm.

Назаренко М. Поховання на могилі (Шевченко, якого знали) / М. Назаренко. – К. : Видавничий дім «Сварог», 2006. –

c. – (Cерія «Неофіційно»).

Петров В. Провідні етапи розвитку сучасного шевченкознавства / В. Петров. – Українська Вільна Академія Наук. – Серія :

Шевченко та його доба. І. Праці Шевченківської Конференції. Ч. 1. – 1946. – 37 с.

Сайт бібліотеки Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://lib.rada. gov.ua/static/excursion/shevchenko.html.

Україна і Росія в історичній ретроспективі [Електронний ресурс]. – Т. 2 / [Гриневич В. А., Даниленко В. М.,

Кульчицький С. В., Лисенко О. Є.]. – Ч. 2 : 2.9. У пошуках українського радянського патріотизму. – Режим доступу :

http://pulib.if.ua/part/11406.

Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 2. – 1976. – С. 374.