ЦЕНТРАЛЬНЕ/МАРГІНАЛЬНЕ ЯК ПРОБЛЕМА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ

Христина Юріївна Венгринюк

Анотація


У статті, досліджуючи центральне й маргінальне та сфери їх репрезентації, доходимо до висновку, що центр та маргінес, з одного боку, є нероздільною, залежною одна від одної єдністю, яка не може існувати без своєї бінарної пари, а з іншого боку, вони абсолютно нетотожні, протилежні, опозиційні семантичні кореляти, що «виштовхують» існування одне одного. Існування суспільства та всього живого неможливе без однієї з частин представленої опозиції центру/маргінесу, а мистецька реальність демонструє таку взаємну залежність у рамках означеної пари. Основним завданням наукової роботи було віднайти нові аспекти інтерпретації центру й маргінесу, які досі не були простежені. Це лише кілька модифікацій у великій гіпермоделі, котра складається з безлічі конотаційних можливостей центрального й маргінального.

Ключові слова


центральне/маргінальне; периферія; бінарність; канон; структура; опозиція; постструктуралізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство і культурологія / Пітер Баррі. − К. : Смолоскип, 2008. – 359 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.

Даниленко В. Лісоруб у пустелі : Письменник і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.

Дерріда Ж. Структура, знак і гра в дискурсі наук про людину / Жак Дерріда // Дерріда Ж. Письмо та відмінність. – К. :

Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – С. 563–591.

Забужко О. Хроніки від Фортінбраса : [Вибрана есеїстка] / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2006. – 352 с.

Ільницький М. Маргінальність чи зміна парадигми? / Микола Ільницький // Слово і час. – 2007. − № 10. – С. 70–78.

Кирилюк С. Проблема марґінальності як складова українського літературного дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Світлана

Кирилюк // Ucrainica I. Soucasna ukrajinistika: problemy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci,

– S. 229–233.

Кононенко Є. Переможені й переможці / Євгенія Кононенко // Критика. – 2000. – № 27–78. – С. 12–13.

Павличко С. Канон з погляду боротьби центру і маргінесу / Соломія Павличко // Павличко С. Теорія літератури. – К. :

Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – С. 627–637.

Павличко С. Проблема маргінального/центрального в теорії Мішеля Фуко / Соломія Павличко // Павличко С. Теорія

літератури. – К. : Видавництво С. Павличко «Основи», 2002. – С. 619–622.

Павличко С. Філософсько-теоретичні передумови / Соломія Павличко // Павличко С. Теорія літератури. – К.: Видавництво

С. Павличко «Основи», 2002. – С. 12-619.

Павлишин М. Канон та іконостас : [Літературно-критичні статті] / Марко Павлишин. – К. : Час, 1997. – 357 с.

Поліщук Я. Кобилянська і канон / Ярослав Поліщук // Кур’єр Кривбасу. – 2009. − № 234–235. – С. 373–380.

Гурин С. Маргинальная антропология [Електронний ресурс] / Станислав Гурин. – Режим доступу :

www.zipsites.ru/books/marg_antropologiya.

Кемалова Л. Маргінальність в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства [Електронний ресурс] / Лідія

Кемалова. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/7499.html