ZDERZENIE TOŻSAMOŚCI BIOLOGICZNEJ I KULTUROWEJ W POEZJI MARII PAWLIKOWSKIEJJASNORZEWSKIEJ

В. Kaźmierczak

Анотація


У статті представлена спроба описати вплив культури на побудову особистості жінки у поезії Марії Павліковської-Ясножевської. Тут представлено розмежування кордонів між біологічною статтю і культурним ґендером. У віршах Павліковської натура веде боротьбу з культурою. Лірична героїня шукає свою ідентичність, коливаючись між цими просторами. Поняття культури наповнене певними стандартами, через які жінка втрачає свою індивідуальність, стає не- від’ємною частиною світової культури. Межа між натурою та культурою є нестійкою, таким чином жінка наражається на те, що вона не зможе функціонувати в будь-якому з них повною мірою. Іноді жінці приписують культурну самобутність, що наближає Павліковську до позиції Джудіт Батлер, але деколи натура переважає

Ключові слова


жінка; натура; культура; тотожність; свобода; правила

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Beauvoir S. de. Druga płeć / Simone de Beauvoir ; [przeł. Gabriela Mycielska i Maria Leśniewska]. − Warszawa : Czarna Owca,

− 720 s.

Burzyńska A. Gender i queer / Anna Burzyńska, Michał Markowski // Teorie literatury XX wieku : podręcznik. − Kraków : Znak,

− S. 442−465.

Kopaliński W. Ogień / Władysław Kopaliński // Słownik symboli. − Warszawa : Rytm, 2006.− S. 265−268.

Krzywicka I. O poezji Marii Pawlikowskiej / Irena Krzywicka // Wiadomości Literackie. − 1929. − nr 1. − S. 2.

Lakoff R. / Język a sytuacja kobiety / Barbara Stanosz // Język w świetle nauki ; [przeł. Urszula Niklas]. − Warszawa : Czytelnik,

− S. 239−260.

Impelluso L. Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta. Leksykon − historia, sztuka, ikonografia / Lucia Impelluso ; [tłum. Hanna

Cieśla]. − Warszawa : Arkady, 2006. − 384 s.

Niewiadomski A. Kochać i tracić. O poezji Leopolda Staffa i Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej / Andrzej Niewiadomski // Życie

Literackie. − 1986. − nr 43. − S. 10−11.

Ogrodowska B. Zmierzch życia / Barbara Ogrodowska // Polskie tradycje i obyczaje rodzinne. − Warszawa, 2007. − S. 242−245.

Pawlikowska-Jasnorzewska M. Poezje / Maria Pawlikowska. − Warszawa : Czytelnik, 1974. − T. 1. − 623 s.

Reykowska A. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Anna Reykowska // Polonistyka. − 1959. − nr 3. − S. 60−65.

Wojciechowski R. Pogrzeb / Ryszard Wojciechowski // Słownik folkloru polskiego ; [pod red. Juliana Krzyżanowskiego]. −

Warszawa : Wiedza Powszechna 1965. − 487 s.