Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 166, № 154 (2011) ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Галушка
 
Том 135, № 122 (2010) ЖАНРОВИЙ СТАТУС ТА РОЛЬ ЩОДЕННИКІВ У ЛІТЕРАТУРІ: ЩОДЕННИКИ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА ТА АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА Анотація   PDF
Наталія Олександрівна Чиж
 
Том 135, № 122 (2010) ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ У ВІРШАХ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДО ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ Анотація   PDF
Тарас Дмитрович Кремінь
 
Том 276, № 264 (2016) ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ТЕХНОТРИЛЕРІВ МАКСА КІДРУКА Анотація   PDF
І. В. Пасько
 
Том 271, № 259 (2016) ЖИВЕ ТІЛО, МЕРТВЕ ТІЛО І НАПІВЖИВЕ: КУЛЬТУРНЕ ЗАМІЩЕННЯ І КОНСТРУЮВАННЯ ГЕНДЕРУ Анотація   PDF
Г. А. Улюра
 
Том 135, № 122 (2010) ЖИТТЄПИСИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО) Анотація   PDF
Лариса Григорівна Рева
 
Том 277, № 265 (2016) ЗАСОБИ САКРАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ БАТЬКІВЩИНИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. Анотація   PDF
І. С. Накашидзе
 
Том 277, № 265 (2016) ЗБІРКА НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ «КАЗКИ»: ТВОРЧА ҐЕНЕЗА, ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ, СЕМАНТИКА ТА ПОЕТИКА Анотація   PDF
А. І. Швець
 
Том 222, № 210 (2013) Зображення церкви і священика в романі «Сповідь» Валерія Шевчука. Sacrum чи anty-sacrum? Анотація   PDF   PDF (English)
Марта Михайлівна Замбжицька
 
Том 224, № 212 (2013) Зорові образи сакрального світу Д. Кременя Анотація   PDF   PDF (English)
Інна Юхимівна Береза
 
Том 135, № 122 (2010) КАТЕГОРІЯ ЧАСУ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (на прикладі творчості А. П. Чехова) Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Єжижанська
 
Том 240, № 228 (2014) Київський текст української дитячої прози Анотація   PDF   PDF (English)
Галина Сергіївна Ткачук
 
Том 276, № 264 (2016) КОДИФІКАЦІЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В РОМАНІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО «ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ» Анотація   PDF
О. О. Юрчук
 
Том 240, № 228 (2014) Комічні ситуації у трилогії «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка Анотація   PDF   PDF (English)
Тетяна Іванівна Ніколашина
 
Том 277, № 265 (2016) КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ МИКОЛИ ЄВШАНА ТА МИКОЛИ ГУМІЛЬОВА: АКСІОЛОГІЧННИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Н. В. Сподарець
 
Том 277, № 265 (2016) КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИЧНИХ ТЕКСТІВ В’ЯЗНІВ ГУЛАГУ (на матеріалі тюремної лірики Василя Стуса, Яна Заґраднічека та Віктора Бокова) Анотація   PDF
О. І. Жук
 
Том 277, № 265 (2016) КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ХРОНОТОПУ В ПОСТМОДЕРНІЙ ПОЕЗІЇ Анотація   PDF
О. А. Росінська
 
Том 192, № 180 (2012) КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПАРАДИГМИ ІНДИВІДУУМ – СІЛЬСЬКА ГРОМАДА У ТВОРАХ О. КОНИСЬКОГО Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Камишова
 
Том 276, № 264 (2016) КОМУНІКАЦІЙНА РИЗОМАТИКА РОМАНУ Ю. ВИННИЧУКА «АПТЕКАР» Анотація   PDF
С. Л. Чернюк
 
Том 168, № 156 (2011) КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ІДЕНТИЧНОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Єжижанська
 
Том 164, № 152 (2011) КОНСТАНТИ ІДЕНТИЧНІСНОГО БУТТЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Надія Юріївна Поліщук
 
Том 217, № 205 (2013) КОНТРАДИКТОРНІСТЬ САКРУМУ І ПРОФАНУМУ В РОМАНІ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО «БРАТИ КАРАМАЗОВИ» Анотація   PDF
Олена Олександрівна Бистрова
 
Том 164, № 152 (2011) КОНФЛІКТ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У РАННІЙ РОМАННІЙ ТВОРЧОСТІ Ф. МОРІАКА Анотація   PDF
Ярина Петрівна Тарасюк
 
Том 141, № 128 (2010) КОНФЛІКТ ПОКОЛІНЬ ЯК СУТНІСНА ОЗНАКА ПОСТТОТАЛІТАРНОГО БУТТЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО Анотація   PDF
Мирослава Анатоліївна Крупка
 
Том 193, № 181 (2012) КОНЦЕПТ «МІСТО» Й БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ «МІСТО / СЕЛО» В УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІЙ ПРОЗІ ПЕРШОЇ «ХВИЛІ» ІММІГРАЦІЇ Анотація   PDF
Ольга Вікторівна Пресіч
 
151 - 175 з 452 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>