Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

Процес рецензування

Редакційна колегія журналу «Наукові праці»
серії «Філологія. Літературознавство»

1. Пронкевич Олександр Вікторович – доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили – голова редакційної колегії серії «Філологія. Літературознавство» (м. Миколаїв).
2. Даниленко Ірина Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
3. Шестопалова Тетяна Павлівна – доктор філологічних наук, професор кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
4. Науменко Анатолій Максимович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
5. Міхільов Олександр Дмитрович – доктор філологічних наук, професор кафедри романо-германської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
6. Монахова Тетяна Василівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
7. Матвєєва Наталія Петрівна  доктор філологічних наук, професор кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
8. Остапчук Тетяна Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
9. Старшова Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
10. Колесник Ганна Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
11. Гундорова Тамара Іванівна – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (м. Київ).
12. Висоцька Наталія Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ).
13. Лебединцева Наталія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).

 

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія.

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у вихідних відомостях видання.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їхніх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. У разі передруку публікацій посилання на журнал «Наукові праці. Філологія. Літературознавство» обов’язкове.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.