Архіви

 • Том 240 № 228 (2014)

  Журнал присвячено 200-річчу від Дня народження Т. Г. Шевченка і містить низку робіт, які досліджують постать Кобзаря в сучасних культурних контекстах.
  У другій частині збірника подано розвідки в галузі методики викладання літератури для дітей та юнацтва, які було представлено на V Міжнародному симпозіумі «Література. Діти. Час», проведеному в рамках наукового проекту Центру досліджень літератури для дітей та юнацтва за підтримки Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
 • Том 239 № 227 (2014)

  Журнал містить роботи учасників V Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», який відбувся в рамках наукового проекту Центру досліджень літератури для дітей та юнацтва за підтримки Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Статті присвячено актуальним питанням функціонування дитячого літературного канону, дитячої книжки в контексті інтермедіальності, жанровим особливостям літератури для дітей та юнацтва в Україні та за її межами.
 • Том 231 № 219 (2014)

  Журнал містить дослідження, здійснені в рамках міжнародного наукового проекту Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща № 12H 12 0046 81 «Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX – początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych» («Посттоталітарний синдром поколінь у слов‟янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. у світлі постколоніальних студій»), і присвячені вивченню окремих творів української та світової літератур з погляду ґендерної теорії та постколоніальної критики. У поданих статтях переглядаються деякі традиційні уявлення на поділ ґендерних ролей у класичному каноні. Окрема увага приділяється таким категоріям, як чоловіче / жіноче з точки зору їхньої інтегрованості в культурні процеси, відображені в різних національних літературах.
 • Том 224 № 212 (2013)

  Автори статей, представлених у збірнику, ставлять за мету дослідити діалогічну взаємодію між сакральним і профанним началами у вертикальному контексті української літератури та мистецтва. Окремий наголос зроблено на розмаїтті української літературної традиції.
 • Том 222 № 210 (2013)

  Автори статей, представлених у збірнику, ставлять за мету дослідити діалогічну взаємодію між сакральним і профанним началами у вертикальному контексті української літератури та мистецтва. Окремий наголос зроблено на розмаїтті української літературної традиції.