Том 222, № 210 (2013)

Автори статей, представлених у збірнику, ставлять за мету дослідити діалогічну взаємодію між сакральним і профанним началами у вертикальному контексті української літератури та мистецтва. Окремий наголос зроблено на розмаїтті української літературної традиції.

Зміст

РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ЛІТЕРАТУРІ: ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ, ГЕНОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ

Релігійні мотиви в поезії Євгена Маланюка PDF PDF (English)
Лариса Геннадіївна Авраменко
Діалектика християнства та неоязичництва у п’єсі Ярослава Верещака «Третя молитва» PDF PDF (English)
Людмила Олександрівна Бондар
Поетика сповіді в сучасній монодрамі PDF PDF (English)
Жанна Іванівна Бортнік
Навколорелігійний дискурс в епістолярії та науково-публіцистичних працях Лесі Українки: гностицизм чи атеологія? PDF PDF (English)
Галина Дмитрівна Левченко
Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду в українській бароковій літературі PDF PDF (English)
Ольга Василівна Максимчук
Біблійні мотиви та образи у збірці Дмитра Кременя «Пектораль» PDF PDF (English)
Юлія Сергіївна Набок-Бабенко
Атлантида як християнський міф в однойменній поемі В. Шуліко PDF PDF (English)
Марина Олегівна Сорокіна
Сучасна українська проза та християнській вимір буття PDF PDF (English)
Тетяна Михайлівна Трофименко
Трансформації архетипного образу блудного сина в українській та англійській літературі першої половини ХІХ ст. PDF PDF (English)
Денис Чабович Чик
Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської «Простибіг» PDF PDF (English)
Алла Іванівна Швець
Творчість на межі літератури, філософії, богослов’я (на прикладі доробку Джона Беньяна та Григорія Сковороди) PDF PDF (English)
Ольга Борисівна Шикиринська

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ СВЯЩЕНИКА В ЛІТЕРАТУРНИХ КОНТЕКСТАХ

Образ священнослужителя як носія містичного досвіду в романах Г. Пагутяк «Слуга з Добромиля» й «Урізька готика» PDF PDF (English)
Олена Сергіївна Вещикова
Образи «Старосвітських батюшок та матушок» у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича PDF PDF (English)
Сніжана Віталіївна Жигун
Зображення церкви і священика в романі «Сповідь» Валерія Шевчука. Sacrum чи anty-sacrum? PDF PDF (English)
Марта Михайлівна Замбжицька
Автор у «Руні орошенному» Димитрія Туптала PDF PDF (English)
Тетяна Русланівна Іртуганова
Авторське бачення церкви й представників духовенства у ранній прозі Ірини Вільде PDF PDF (English)
Наталія Олександрівна Мацибок-Стародуб
Етнокультурні виміри побутування агіографічного сюжету про св. Олексія, чоловіка Божого PDF PDF (English)
Надія Володимирівна Моршна
Тип священнослужителя-мандрівника, шукача істини у прозі Валерія Шевчука PDF PDF (English)
Ірина Леонідівна Приліпко
Образи священнослужителів у сучасній українській історичній прозі PDF PDF (English)
Людмила Іванівна Ромащенко
Образ Константинопольського патріарха Михаїла І Керулларія на сторінках «Палінодії» Захарії Копистенського PDF PDF (English)
Вікторія Леонідівна Циганенко
Печерська ідея та Печерський монастир в утвердженні духовного подвигу в київській християнській культурі PDF PDF (English)
Анатолій Валентинович Ціпко