Том 222 № 210 (2013)

Автори статей, представлених у збірнику, ставлять за мету дослідити діалогічну взаємодію між сакральним і профанним началами у вертикальному контексті української літератури та мистецтва. Окремий наголос зроблено на розмаїтті української літературної традиції.
Опубліковано: 2014-12-23

РЕЛІГІЙНИЙ ДИСКУРС У ЛІТЕРАТУРІ: ХРИСТИЯНСЬКІ МОТИВИ, ГЕНОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ СВЯЩЕНИКА В ЛІТЕРАТУРНИХ КОНТЕКСТАХ