Духовна аксіологія слова-сакруму в ескізі Наталії Кобринської «Простибіг»

Алла Іванівна Швець

Анотація


У статті розглянуто ескіз Н. Кобринської «Простибіг» із погляду експлікації в ньому міфологеми слова-сакруму як аксіологічного когерента між профанним та сакральним світами. Харизматичний жебрак постає у творі носієм та проповідником нової ідеї священного логосу, молитовна енергія якого здатна умилостивити, олюднити, заспокоїти та духовно зцілити. Екзистенційна сутність слова, що стала ознакою модерної модальності, трансформує суто комунікативні ресурси слова в духовно-інтелектуальні, морально-етичні й трансцендентні.

Ключові слова


сакральний; вербальний; езотеричний; милостиня; слово; жебрак; катарсис

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Гундорова Т. Проявлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Л. : Літопис, 1997. – 297 с.

Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. – Вид. третє. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 320 с.

Дучимінська О. Наталія Кобринська як феміністка / Ольга Олександра Дучимінська. – Коломия, 1934. – 34 с.

Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і Андрогін. Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / Мірча Еліаде ; [пер. з нім., франц., англ. Г. Кьорян, В. Сахно]. – К. : Основи, 2001. – 591 с.

Кобринська Н. Простибіг // Буковина. – 1904. – № 30. – 10/23 берез.

Кобринська Н. Казки / Наталія Кобринська. – Чернівці, 1904. – 104 с.

Кобринська Н. Що мене вражало / Н. Кобриньска // Кобринська Н. Казки. – Чернівці, 1904. – С. 1–4.

Коренець О. Наталія Кобринська (Громадська діячка і письменниця) / Ольга Коренець // ЛНВ. – 1930. – Т. 102. – Кн. 6. – С. 523–532.

Костомаров Н. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно в связи с народною поэзиею // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія : Вибрані праці з фольклористики і літературознавства / М. І. Костомаров / [упоряд., прим. І. Б. Бетко, А. М. Полотай ; вступ. стаття М. Т. Яценка]. – К. : Либідь, 1994. – С. 257–259.

Крохмальний Р. Метаморфоза і текст: семантична, структуротворча та світоглядна роль переміни художнього образу / Роман Крохмальний. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 420 с.

Левкиевская Е. Славянский оберег. Семантика и структура / Е. Е. Левкиевская. – М. : Индрик, 2002. – 336 с.

Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування українського народу : [історично-релігійна монографія] / Митрополит Іларіон. – Видання друге. – К. : АТ «Обереги», 1994. – 424 с.

Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від модернізму до постмодернізму) : [монографія] / Ігор Набитович. – Дрогобич-Люблін : Просвіт, 2008. – 598 с.

Святе письмо Старого та Нового Завіту / [повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами ; переклад тексту о. Івана Хоменка]. – Вид-во отців Василіян «Місіонер», 2007. – 350 с.