Том 259, № 247 (2015)

Зміст

ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПОЕТИКИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

ПРОБЛЕМА АВТОРА Й АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ В МЕМУАРИСТИЦІ П. КУЛІША PDF
Юлія Володимирівна Бондар
ПРОЛЕПТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СНОВИДІННЯ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО НАРАТИВУ (РОМАНИ В. ДАНИЛЕНКА «КОХАННЯ В СТИЛІ БАРОКО» І В. ШЕВЧУКА «КРОСВОРД») PDF
Олена Сергіївна Вещикова
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЙДЖИСТСЬКИХ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНІЙ ДРАМАТУРГІЇ США PDF
А. В. Гайдаш
АРХЕОЛОГІЯ ПСИХІЧНОГО: ОНТОЛОГІЯ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ PDF
Юрій Анатолійович Ганошенко
«ЛІСОВА ПІСНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК ОБРАЗНО- СЮЖЕТНА МАТРИЦЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ «ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ» ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Андрій Іванович Гурдуз
МОЛИТВА ЯК МЕТАЖАНР (ДО ПИТАННЯ ПРО МОДИФІКАЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТОВОГО ЖАНРУ В МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ) PDF
Ірина Іванівна Даниленко
НАПОЛЕГЛИВА ПРИСУТНІСТЬ: ЛИКИ «ШОТЛАНДСЬКОСТІ» У ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ ДЖЕЙМСА КЕЛМАНА «ХОРТ НА СНІДАНОК» PDF
Вікторія Анатоліївна Іваненко
ПРОБЛЕМА МОВНОЇ ПАРАДИГМИ ЗБІРКИ ВІРИ ВОВК «ЖІНОЧІ МАСКИ» PDF
Тадей Карабович
СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ КОЛЬОРІВ У ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Віталіна Володимирівна Кизилова
НАРАТОР VS ГЕРОЙ У МЕТАПРОЗІ PDF
Ольга Анатоліївна Крикун
ДЕКОНСТРУКЦІЯ ТІЛА І МОВИ У ЗБІРЦІ Ю. ТАРНАВСЬКОГО MODUS TOLLENS (2013) PDF
Тетяна Павлівна Остапчук
ІМАГІНОВАНЕ ЖІНОЧЕ НАЧАЛО В ПАНОРАМІ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА PDF
Христина Богданівна Павлюк
ІМАНЕНТНЕ ЄДНАННЯ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ З АБСОЛЮТОМ У МОЛИТВІ (ЖАНР МОЛИТВИ У ТВОРЧОСТІ «ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ») PDF
Катерина Василівна Семченко
ЧАСОПРОСТОРОВИЙ ВИМІР ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ МЕТАПРОЗИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 90-Х РОКІВ ХХ СТ. PDF
Наталія Анатоліївна Сизоненко
ПИСЬМЕННИЦЬКА ПУБЛІЦИСТИКА ЯК ЯВИЩЕ НА ПЕРЕТИНІ ЛІТЕРАТУРИ Й ЖУРНАЛІСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА «ТУТ ПОХОВАНИЙ ФАНТОМАС») PDF
Катерина Володимирівна Сільман
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПОШУКИ HOMO EXCAPANS У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ І. РОЗДОБУДЬКО ТА ЛЮБКА ДЕРЕША) PDF
Діана Олександрівна Шевчук
ОНТОЛОГІЯ ТОПОСУ МИСЛЕННЯ У ТВОРАХ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Фелікс Маратович Штейнбук

ЛІТЕРАТУРА В АСПЕКТІ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

«ЯК ВОНО СЯЄ» ТОМАСА БРУССІГА: ФОТОМИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФІКСАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ НІМЦІВ PDF
Мар`яна Тарасівна Білецька
ВІЗУАЛЬНА СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ В ПОЕЗІЇ ЛЕСЯ БЕЛЕЯ PDF
Ірина Василівна Борисюк
ШУМИ В ЕФІРІ: ПЕРЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ КЛАСИЧНИХ ТЕКСТІВ У П’ЄСІ Е. ЄЛІНЕК «СМЕРТЬ І ДІВА V (СТІНА)» PDF
Олександра Василівна Григоренко
КОНЦЕПЦІЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ТЕКСТУ ЕЛЬФРІДИ ЄЛІНЕК PDF
Ніна Василівна Захоженко
«ВОЦЦЕК» Ю. ІЗДРИКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ І ВІРТУАЛЬНИЙ ТЕКСТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ТІЛЕСНОСТІ PDF
Галина Сергіївна Косарєва
НОТАТНИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ PDF
Наталія Валентинівна Науменко
МОВА БРЕНДУ ЯК ВИЯВ «ІДЕНТИЧНОСТІ» У СУСПІЛЬСТВІ СПОЖИВАННЯ (НА ОСНОВІ РОМАНУ К. КРАХТА «ФАЗЕРЛАНД») PDF
Лілія Михайлівна Нестер
РЕДЖЕП БІЛЬГІНЕР І ТУРЕЦЬКА ДРАМАТУРГІЯ PDF
Ірина Віталіївна Прушковська
НЕМОЖЛИВІСТЬ ВІЗУАЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ ОБРАЗУ ЗАМКУ В ОДНОЙМЕННОМУ РОМАНІ ФРАНЦА КАФКИ PDF
Богдана Михайлівна Романцова
СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР ПЛОЩІ ВАШИНГТОНА В РОМАНІ ГЕНРІ ДЖЕЙМСА ТА ЙОГО ОДНОЙМЕННИХ ЕКРАНІЗАЦІЯХ PDF
Оксана Олександрівна Старшова
ІНТЕРАКТИВНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ВІДКРИТИЙ ТЕКСТ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЕДВАРДА ПАККАРДА «ТАЄМНИЦЯ ПОКИНУТОГО ЗАМКУ» ТА ДЖО ДЕВЕРА «САМОТНІЙ ВОВК») PDF
Вікторія Валеріївна Чернявська
ЕКФРАЗИС ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ PDF
Яніна Володимирівна Юхимук
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В АСПЕКТІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Наталя Всеволодівна Яблоновська