«ЯК ВОНО СЯЄ» ТОМАСА БРУССІГА: ФОТОМИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФІКСАЦІЇ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ НІМЦІВ

Мар`яна Тарасівна Білецька

Анотація


У статті запропоновано класифікацію інтермедіальної взаємодії літератури та фотографії на основі попередніх теоретичних досліджень інтермедіальних відносин та аналізу роману Томаса Бруссіґа «Як воно сяє». До форм інтермедіальної взаємодії між літературою та фотографією включено такі феномени: згадування фотографії в літературному творі або посилання на фото-графію як семіотичну систему (інтермедіальне посилання), взаємодію фотографії та літерату-ри, за якої фотографія, фотограф, фотомистецтво стають темою літературного твору (інтер-медіальна тематизація), використання засобів фотомистецтва літературною системою (інтер-медіальна симуляція), опис у літературному творі технічних особливостей та процесу творення фотографії (інтермедіальна репрезентація). Досліджено вплив цієї взаємодії на творення сюже-ту, розкриття характерів персонажів, підсилення образності, символізму твору

Ключові слова


інтермедіальна взаємодія літератури та фотографії; інтермедіальні відно-сини; інтермедіальна тематизація; інтермедіальна репрезентація

Повний текст:

PDF

Посилання


Brussig T. Wie es leuchtet / Thomas Brussig. – Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 2006. – 608 S.

Hillenbach A.-K. Literatur und Fotografie: Analysen eines intermedialen Verhältnisses / Anne-Kathrin Hillenbach. – Bielefeld : Transcript Verlag, 2014. – 280 S.

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографи / Ролан Барт ; [пер. с франц., послесл. и коммент. Михаила Рыклина]. – М. : ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. – 272 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Вальтер Беньямин. – М. : Медиум, 1996. – 240 с.

Сонтаг С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг. – М. : ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 272 с.

Турнье М. Лесной царь [Електронний ресурс] / Мишель Турнье ; [перевод Ирина Яковлевна Волевич, Александр Дави-дович Давыдов]. – СПб. : Амфора, 2000. – 181 с. – Режим доступу : //www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=132650.