ІНТЕРАКТИВНА ЛІТЕРАТУРА ЯК ВІДКРИТИЙ ТЕКСТ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЕДВАРДА ПАККАРДА «ТАЄМНИЦЯ ПОКИНУТОГО ЗАМКУ» ТА ДЖО ДЕВЕРА «САМОТНІЙ ВОВК»)

Вікторія Валеріївна Чернявська

Анотація


У статті розглянуто специфіку реалізації відкритого тексту у творах інтерактивної літе-ратури на матеріалі оповідання «Таємниця покинутого замку» Едварда Паккарда та роману «Самотній вовк» Джо Девера. На думку автора, у творах такого типу відкритість тексту дося-гає нових меж і зумовлена структурними та змістовими особливостями інтерактивної літера-тури. Основну увагу зосереджено на аналізі тих елементів твору, які мають безпосередній вплив на формування незалежної читацької оповіді (наявність ідейних вузлів, поділ загального тексту на параграфи з відповідною навігацією, ігровий рольовий елемент розвитку персонажа). Також у статті зроблена спроба підкреслити безпосередній зв’язок між культурно-історичними епохами та рівнем відкритості / закритості тексту

Ключові слова


інтерактивна література; відкритий текст; читач; автор; ідейний вузол

Повний текст:

PDF

Посилання


Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром‘яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. − К. : ВЦ «Академія», 2007. − 752 с.

Паккард Э. Тайна заброшенного замка / Эдвард Паккард. − М. : Радуга, 1995. − 121 с.

Эко У. Роль читателя. Исследование по семиотике текста / Умберто Эко. − СПб. : Симпозиум, 2005. − 502 с.

Dever J. The Lone Wolf: Flight from the Dark [Електронний ресурс] / Joe Dever. − Режим доступу : http://www.projectaon. org/en/pdf/lw/01fftd.pdf.

Jackson-Mead K. IF Theory Reader [Електронний ресурс] / Kevin Jackson-Mead, Robison Wheeler. – Boston : Harvard Com-mon Press, 2011. − 432 p. − Режим доступу : http://www.lulu.com/items/volume_69/10228000/10228464/4/print/ IFTheory Bookv2.pdf