ДЕКОНСТРУКЦІЯ ТІЛА І МОВИ У ЗБІРЦІ Ю. ТАРНАВСЬКОГО MODUS TOLLENS (2013)

Тетяна Павлівна Остапчук

Анотація


У статті представлено нову поетичну англомовну збірку «Modus Tollens. IPD’s: Improvised Poetic Devices» українсько-американського автора Юрія Тарнавського. Основну увагу зосереджено на стратегіях деконструювання мови на тлі деконструювання тіла самого поета. Основна ціль, з одного боку, показати новизну підходу до творення поетичного тексту, а з іншого – предста-вити тяглість традиції експериментаторства в царині слова. Збірка Ю. Тарнавського постає як складне синтетичне ціле, в якому задіяно різні види мистецтв та новаторські практики письма. Для їх відчитування застосовано підхід Ю. Крістевої щодо розрізнення генотексту та фенотек-сту. Результатом семаналітичного прочитання стало відтворення дискурсивних практик ав-тора. Тематичні межі збірки достатньо широкі, але провідні теми – це існування в теперіш-ньому, яке розташоване на помежів’ї життя та смерті, невідворотність останньої, розкладання тіла і нетлінність душі. У смислову опозицію вступають цілісність та множинність, які пред-ставлені у збірці як експліцитно, так і імпліцитно через деконструкцію мови і деконструкцію тіла в їх найширшому розумінні.

Ключові слова


деконструкція; тіло; генотекст; фенотекст

Повний текст:

PDF

Посилання


История философии : Энциклопедия. – Мн. : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2002. – 1376 с. – (Мир энциклопедий).

Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Юлия Кристева ; [пер. с франц.]. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 656 с. – (Серия «Книга света»).

Малларме С. Бросок костей / Стефан Малларме ; [пер. с фр.] // Верлен Поль, Рембо Артюр, Малларме Стефан. Стихо-творения, проза. – М. : «РИПОЛ КЛАССИК», 1998. – С. 544–567.

Тарнавський Ю. Без Еспанії чи без значення? / Юрій Тарнавський // Сучасність. – 1969. – № 12. – С. 13–30.

Tarnawsky Y. Modus Tollens. IPD‘s: Improvised Poetic Devices / Yuriy Tarnawsky. – Seattle : Jaded Ibis Press, 2013. – 160 p.