Том 295, № 283 (2017)

Зміст

Статті

ХУДОЖНІ МОДЕЛІ МАСКУЛІННОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНІ PDF
О. М. Башкирова
ДОН ЖУАН АБО «ЛЮЦИФЕР МАНІХЕЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ»: КОНТАМІНАЦІЯ АНТИНОМІЙ У ТЕКСТАХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ (Леся Українка, Б. Шоу) PDF
О. В. Боговін
СОНЕТИ НА ДВІ РИМИ ОЛЕКСИ РІЗНИКІВА (збірка «Двострунне грало») PDF
К. П. Васильєва
CИСТЕМА ІНТЕРМЕДІАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО PDF
Л. В. Волощук
МЕТАМОРФОЗИ ОБРАЗУ КЕНТАВРА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ВИСОКОГО МОДЕРНІЗМУ PDF
О. В. Гальчук
ПАРАДИГМА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В ЕСЕЇСТИЦІ Є. КОНОНЕНКО PDF
О. В. Гук
ХРИСТИЯНСЬКА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (на прикладі поетичного збірника «На лузі Господньому») PDF
І. І. Даниленко
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО КОРДОЦЕНТРИЗМУ В ПОВІСТІ ЛЕСЯ ГОМОНА «КУТОЧОК СЕРЦЯ» PDF
А. К. Димовська
МІФОМАГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ФЕНТЕЗІ PDF
О. В. Євмененко
ОСТАП ГРИЦАЙ І ОЛЕКСАНДР КУПРІН: ОРІЄНТАЛЬНИЙ ДИСКУРС У МАЛІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ PDF
І. Р. Жиленко
ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ СОНЦЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІРИЦІ к. ХІХ – п. ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Л. Д. Корівчак
СВIТОВИЙ КОНТЕКСТ ГОГОЛIВСЬКОЇ КОНЦЕПЦIЇ МIСIЇ ПИСЬМЕННИКА ТА МИСТЕЦТВА PDF (Русский)
А. Д. Михилев
ЕПІСТОЛЯРНА РЕЦЕПЦІЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ кінця XIX – початку XX століть PDF
І. В. Погребняк
КОД КРИТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ЗНАКОВА КОМУНІКАТИВНА МЕЖА PDF (Русский)
Н. М. Раковская
ПРАГМАТИКА ПЕРЕДМОВ І ПІСЛЯМОВ ДО ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ ТВОРІВ МИКОЛИ ГОГОЛЯ PDF
І. Є. Рождественська
НАРОДНОПІСЕННІ РОЗМІРИ У ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО PDF
Д. В. Семчишин
ХРИСТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Ю. БОЙКА PDF
М. І. Сенета
КОНЦЕПТ СМЕРТІ: КОГНІТИВНОАНТРОПОЛОГІЧНА ПРОЕКЦІЯ (на матеріалі урізького тексту Галини Пагутяк) PDF
С. А. Сіренко
ПІДЙОМНЕ КРИЛО НОВЕЛИ (метафоричний дискурс Анатолія Колісниченка) PDF
В. І. Сподарець
ЕСТЕТИЧНА ПЛАТФОРМА ЛІТЕРАТУРНОГО ОБʼЄДНАННЯ «ЛАНКА»–МАРС: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР PDF
Л. Г. Стороженко
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛИЦАРСЬКОГО СТАТУСУ АДРЕСАТА ВІРША М. ЦВЄТАЄВОЇ «ХОЧЕШ ЗНАТИ, ЯК ДНІ ПРОХОДЯТЬ…» PDF (Русский)
С. А. Фокина, Е. М. Митева
ПИТАННЯ МІФОТВОРЧОСТІ В РЕЦЕПЦІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ НАУКИ PDF
Т. О. Цепкало
РИЗОМА ЯК ПРИНЦИП КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБІРКИ ЕСЕ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Т. М. Шевченко
«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ»: РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В РЕЦЕПЦІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
О. О. Юрчук