ПІДЙОМНЕ КРИЛО НОВЕЛИ (метафоричний дискурс Анатолія Колісниченка)

В. І. Сподарець

Анотація


У статті досліджуються особливості метафоричного мислення одного з найбільш цікавих сучасних українських новелістів – А. Колісниченка. Мета роботи – проаналізувати поетикальний ресурс новели «Христа розпинали в матері», зокрема специфіку метафори як «предиката» висловлювання, що концентрує у своєму семантичному полі найнесподіваніші асоціації. Підйомна сила новели, зазначено у висновках, – густа метафоризація тексту, яка, однак, не блокує епічного простору, натомість досить тонко і точно його акцентує. Враховуючи слушні думки М. Гайдеггера стосовно того, що смисл твору – не кінечний пункт, а лише напрямок, висловлюється переконання, що аналізована новела обіцяє уважному досліднику нові й нові відкриття.

Ключові слова


українська література; Анатолій Колісниченко; поетика; метафора; жанр; жанрове мислення

Повний текст:

PDF

Посилання


Довженко Олександр. Зачарована Десна / Олександр Довженко. – К. : Молодь, 1976. – 62 с.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; Пер. з англ. В. Шовкун ; Наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.

Колісниченко Анатолій. Христа розпинали в матері / Анатолій Колісниченко // Кур’єр Кривбасу. – 2012. – № 274–275. – С. 14–22.

Моренець Володимир. Оксиморон : Літературознавчі статті, дослідження, есеї / В. Моренець. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – 528 с.

Фащенко В. В. У глибинах людського буття / В. В. Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – 640 с.

Хайдеггер М. Время и бытие : Статьи и выступления: Пер. с нем. / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – 447 с.

Юнг К. Архетипи колективного несвідомого / К. Юнг // Читанка з історії філософі ї: У 6 кн. / Під ред. Г. І. Волинки. – К. : Довіра, 1993. – Кн. 6. : Зарубіжна філософія ХХ ст. / Під ред. Г. І. Волинки. – С. 167–179.