«ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ»: РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ В РЕЦЕПЦІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

О. О. Юрчук

Анотація


Російський дискурс у текстах Тараса Шевченка неодноразово втрапляв у коло наукових зацікавлень українських літературознавців. Знаковими є постколоніальні студії над творчістю митця, в яких автори вдаються як до деконструювання імперських стереотипів щодо Кобзаря, так і до створення авторських матриць розуміння його текстуальності. У дослідженні актуалізовано рецепцію Тараса Шевченка на Російську імперію. Увага зосереджена на художніх текстах митця, особливо пильно – на щоденникових записах, що вміщенні в «Журналі», в якому, на нашу думку, ще більш увиразнено Шевченкове ставлення до російського імперського світу. Письменник формує непривабливий погляд на Російську імперію, її соціальні стани. Йому, українцеві, видається аморальною і дикою поведінка російських військових, поміщиків, а місця імперії сповнені для нього «всевозможной мерзостью».

Ключові слова


постколоніальна деконструкція; рецепція; імперський міф; Російська імперія; «люди імперії»; «місця імперії»

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабович Г. Шевченко як міфотворець / Григорій Грабович. – К. : Рад. письменник. – 1991. – 212 с.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2006. – 148 с.

Шевченко Т. Г. Журнал / Т. Г. Шевченко. – К., 1954. – 251 с.

Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро. – 1982. – 647 с.

Шевченко Т. Повести / Тарас Шевченко. – К. : Дніпро, 1983. – 456 с.