ЕПІСТОЛЯРНА РЕЦЕПЦІЯ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ кінця XIX – початку XX століть

І. В. Погребняк

Анотація


У статті проаналізовано епістолярій знакових постатей кінця XIX – початку XX століть. Мета статті полягала в дослідженні епістолярію української інтелігенції з позицій визначення семіотичних засад на основі розкодування знаків у листах. Епістоли розширюють межі спілкування інтелігенції, територіально маркують часовопросторову інформацію, транслюють її. Відомо, що освічена людина на покордонні  XIX–XX до листування ставилася з особливим пієтетом, довіряючи паперу свої інтелектуальні звершення, духовні прояви, творчі шукання, вираження власного «Я». Аналізуючи епістолярій зазначеного часу простежується становлення не тільки міжособистісних комунікацій, а й прояви мистецьких еволюційних дискурсів в добу раннього модерну.

Ключові слова


епістолярій; епістола; рецепція; комунікація; еволюційно-світоглядні засади інтелігенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / Ред. : Ю. Луцький. – Нью-Йорк-Торонто : УВАН, 1984. – 326 с.

Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко ; пер. з англ. М. Гірняк. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора ; Пер. з англ. В. Шовкун ; Наук. ред. пер. О. Шевченко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 503 с.

Кобилянська О. Ю. Листи // Твори : В 5-и т. – К. : ДВХЛ, 1963. – Т. 5. – С. 247-767.

Коцюбинський М. М. Листи // Зібрання творів : У 7-и т. – К. : Наукова думка, 1974. – Т. 6. – 311 с.

Куліш М. Твори : У 2-х т. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 2. – 877 с.

Лосев А. Знак. Символ. Миф / А. Лосев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 480 с.

Нечуй-Левицький І. Листи // Зібрання творів: У 10-и т. – К. : Наукова думка, 1968. – Т. 10. – С. 253–504.

Українка Леся. Листи // Зібрання творів : У 12-и т. – К. : Наукова думка, 1978-1979. – Т. 12. – 694 с.

Українка Леся. Листи // Зібрання творів : У 12-и т. – К. : Наукова думка, 1978-1979. – Т. 10. – 542 с.

Українка Леся. Листи // Зібрання творів : У 12-и т. – К. : Наукова думка, 1978-1979. – Т. 11. – 487 с.

Франко І. Я. Листи // Повне зібрання творів : У 50-и т. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 50. – 703 с.

Франко І. Я. Листи // Повне зібрання творів : У 50-и т. – К. : Наукова думка, 1986. – Т. 48. – 767 с.

Шерех Юрій. Кулішеві листи і Куліш у листах // Третя сторожа : Література, мистецтво, ідеологія. – К. : Дніпро, 1993. – С. 48–67.