ПАРАДИГМА ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В ЕСЕЇСТИЦІ Є. КОНОНЕНКО

О. В. Гук

Анотація


Множинна природа ідентичності в есеїстичних збірках Є. Кононенко «Героїні та герої», «У черзі за святою водою» дає можливість означити найхарактерніші риси самоідентифікації прозаїка в його творчості. У статті розглянута парадигма ідентичностей в контексті авторського есеїстичного мислення. Мета роботи – аналіз окремих видів ідентичності у сфері побутової культури: електронна, ґендерна, громадянська, міська тощо. Особлива увага звертається на базову форму – національно-культурну ідентичність, надфункція якої полягає в тому, щоб протистояти маргінальним соціальним виявам та впливам, тим самим нівелюючи процес так званої кризи ідентичності. Результати дослідження доводять багатогранність творчого вираження Є. Кононенко в есеїстичних творах. Авторська суб’єктивність має тенденцію до саморепрезентації через різні видові різновиди ідентичності, що доводить факт адаптованості письменника в контекст посттоталітарних соціальних трансформацій

Ключові слова


есе; ідентичність; парадигма ідентичностей; есеїстичне мислення; криза ідентичності

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла А. Сфери інобуття в прозі Євгенії Кононенко / А. Біла // Березіль. – 2001. – № 3–4. – С. 56–58.

Геґель Г. В. Ф. Эстетика : В 4-х т. / Г. В. Ф. Геґель.– М. : Искусство, 1973. – Т. 4. – 676 с.

Губогло М. Н. Идентификация идентичности. Этносоциологические очерки / М. Н. Губогло. – М. : Наука, 2003. – 764 с.

Іванишин П. В. Поезія Петра Скунця (Художнє вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя) / П. В. Іванишин. – Дрогобич : ВФ «Відродження», 2003. – 296 с.

Кононенко Є. Героїні та герої : статті та есеї / Є. Кононенко. – К. : Грані-Т, 2010. – 200 с.

Кононенко Є. У черзі за святою водою. Есеї / Є. Кононенко. – К. : PR-Prime Company, 2013. – 201 с.

Медведєв В. С., Шевченко О. М. Юридично-психологічна характеристика сучасних проблем української молоді : проблема проституції [Електронний ресурс] / В. С. Медведєв, О. М. Шевченко // Юридична психологія та педагогіка.– 2013. – № 1. – С. 38–46. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/upp_2013_1_7.

Семенів Н. М. Психологічна проблематика трансформаційних процесів етнічної ідентичності українців, що тимчасово перебувають за межами України [Електронний ресурс] / Н. М. Семенів. – Режим доступу : http://novyn.kpi.ua/2005 – 1/11_Semeniv.pdf.

Сміт Е. Д. Культурні основи націй / Ентоні Д. Сміт. – К. : Темпора, 2010. – 312 с.

Тарасюк Г. Проза життя без імітацій / Г.Тарасюк // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – № 184. – С. 235–240.

Эпштейн М. Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии ХІХ–ХХ веков / М. Н. Эпштейн. – М. : Советский писатель, 1988. – 416 с.