ОСТАП ГРИЦАЙ І ОЛЕКСАНДР КУПРІН: ОРІЄНТАЛЬНИЙ ДИСКУРС У МАЛІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ

І. Р. Жиленко

Анотація


У статті досліджується мала проза української та російської літератури періоду еміграції міжвоєнного двадцятиліття на прикладі творчості О. Грицая і О. Купріна. Твори орієнтальної тематики, написані ними в оригінальній формі, містять філософські думки загальнолюдського значення. Наголошується на спорідненості легенд і новел письменників, що виявляються в тематичній єдності: свобода, влада, мета, виховання, кохання; спільних мотивах, символах, проблематиці. Завдяки порівняльному аналізу творів Купріна і Грицая орієнтальної тематики з’ясовано, що письменники зробили  важливий внесок у культурно-мистецький простір світової літератури.

Ключові слова


мала проза; новела; легенда; орієнталізм; символіка; мотив; проблематика

Повний текст:

PDF

Посилання


Будний В. Порівняльне літературознавство : Підручник / В. Будний, М. Ільницький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.

Винар Л. Остап Грицай. Життя і творчість / Любомир Винар – Клівленд : Накладом Української Академії Громади «Зарево», 1960. – 92 с.

Волков А. А. Творчество А. И. Куприна / А. А. Волков. – М. : Худож. литература, 1981. – 360 с.

Грицай О. Невольник / Остап Грицай. – Воля. – Відень. – 1920. – Т. 1. Ч. 8. – С. 352–357.

Грицай О. Про Смарагдову Оазу / Остап Грицай. – Воля. – Відень. – 1920. – Т. 3. Ч. 4. – С. 129–138.

Грицай О. Про султана та його жінку / Остап Грицай. – Воля. – Відень. – 1920. – Т. 1. Ч. 10. – С. 457–466.

Дальние берега : Портреты писателей эмиграции. – М. : Республика, 1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_1580-1.shtml.

Кайманова Т. Неизвестный Куприн / Т. Кайманова // Пестрая книга. Несобранное и забытое. – Пенза, 2015. – С. 3–20.

Кулешов Ф. И. Творческий путь А. И. Куприна 1907–1938 / Ф. И. Кулешов. – Минск, 1987. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kuprin.velchel.ru/?cnt=17⊂=2&page=15.

Куприн А.И. Волшебный ковер / А. И. Куприн. Собр. соч. в 9 т. – Т. 7. – М. : Худож. лит., 1972. – С. 252–262.

Куприн А. И. Синяя звезда / А. И. Куприн. Собр. соч. в 5 т. – Т. 5. – М. : Правда, 1982. – С. 25–39.

Куприн А. И. Судьба / А. И. Куприн. Собр. соч. в 5 т. – Т. 4. – М. : Правда, 1982. – С. 428–434.

Останіна Г. Г. Орієнталізм у сучасному літературному процесі / Г. Г. Останіна // Наукові праці. Літературознавство. – 2012. – Вип. 188. – Том 200. – С. 73–76.

Прима Л. О. Остап Грицай – письменник, літературний критик, перекладач : автореф. дис. ... кандид. філол. наук : 10.01.01 / Л. О. Прима. – Львів, 2000. – 22 с.

Яхьяпур М. Тень Востока на жизни и творчестве А. И. Куприна / Марзие Яхьяпур // Исследовательский журнал русского языка и литературы. – 2013. – № 1. – С. 49–58.