ХРИСТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Ю. БОЙКА

М. І. Сенета

Анотація


У статті аналізується шевченкознавча спадщина одного з відомих представників літературознавчої науки діаспори Ю. Бойка (Блохина). У межах розвідки виявлено потенціал христологічної інтерпретації для з’ясування основних ідейних концептів мета дискурсу науковця. Положення, проголошені в численних розвідках, вкрай важливі в  постколоніальний період розвитку літературознавства при націозбудуванні та державотворенні, що забезпечить і повноцінне розкриття ідей української науки про літературу. Т. Шевченко у літературознавчій практиці Ю. Бойка постає найяскравішим виразником національної буттєвості нашого народу, особовим втіленням мудрості українців, поетом-християнином, а національна закоріненість поета є чи не найхарактернішою рисою творчості Кобзаря. Націоцентризм і християнство тісно переплітаються у світогляді поета. Релігійна спрямованість творчості Т. Шевченка визначається як ідейний організуючий фактор усієї поезії митця. Принцип вірності християнським ідеалам, державницьке мислення, високий мистецький рівень, органічне входження у світову літературу – ті характеристики, що виділяє діаспорний літературознавець Ю. Бойко у творчості Т. Шевченка

Ключові слова


христологічна інтерпретація; традиція; діаспорне шевченкознавство; націософія; етноментальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Барка В. Правда Кобзаря. – Нью-Йорк : Б. в., 1961. – 289 с.

Бойко Ю. Підсовєтська українська література 1941–1950 рр. / Ю. Бойко // Бойко Ю. Вибране. – Мюнхен, 1971. – С. 105–111.

Бойко Ю. Проблеми історіософії українського націоналізму / Ю. Бойко. – На чужині, 1950. – 73 с.

Бойко Ю. Про Василя Барку і дещо принципове / Ю. Бойко // Бойко Ю. Вибране. – Мюнхен, 1971. – С. 89–96.

Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури / Ю. Бойко. – Мюнхен, 1956. – 80 с.

Бойко Ю. Фальсифікація Шевченка в УССР / Ю. Бойко // Бойко Ю. Вибране. – Мюнхен, 1981. – Т. 3. – С. 213–229.

Бойко Ю. Шевченко і Москва / Ю. Бойко. // Бойко Ю. Вибране. – Мюнхен, 1981. – Т. 3. – С. 1–62.

Бойко Ю. Шевченко і релігія / Ю. Бойко // Бойко Ю. Вибране. – Мюнхен, 1971. – С. 97–105.

Козій Д. Глибинний етос / Д. Козій. – Торонто – Нью-Йорк – Париж – Сідней, 1984. – 494 с.

Набитович І. Творчість Тараса Шевченка в літературознавчій спадщині Юрія Бойка (Блохина) / І. Набитович // Шевченкознавчі студії. – 2014. – Вип. 18. – С. 428–439.

Федорук О. Шевченкознавство в УВАН [Текст] / О. Федорук // Хроніка–2000. Український культурологічний альманах. – 2011. – Вип. 3(85): Зарубіжне шевченкознавство: Частина 1. – С. 326–353.

Шевців І. Християнська Україна / Упорядник і науковий редактор видання професор Анатолій Колодний / І. Шевців. – Київ-Дрогобич : Коло, 2003. – 468 с.

Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду / В. Янів // Записки НТШ: Релігія в житті українського народу : Збірник матеріалів Наукової Конференції у Рокка ді Папа / 18-20. Х. 1963 /: на пошану Блаженнійшого Вер. Архієпископа Кардинала Йосипа Сліпого / За ред. В. Янева. – Мюнхен–Рим–Париж, 1966. – /Т. 181/. – С. 179–205.