КОД КРИТИЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ЗНАКОВА КОМУНІКАТИВНА МЕЖА

Н. М. Раковская

Анотація


Статтю присвячено осмисленню концепції критичного коду тексту як комунікативної межі. Ураховуючи різновекторність суджень літературознавців, акцентується необхідність формування теоретичних моделей для адекватної інтерпретації кодів критичного тексту. Сучасна критична рефлексія актуалізує категорії авторської свідомості, тексту, комунікативних стратегій. Проведення паралелей між автором як реальною особою та автором як текстуальними пошуками, що встановлюють різні комунікативні межі, показово для критичної думки сьогодення. У рамках цього дослідження розглядається роль читача як сполучної ланки, знаку комунікації, між авторським світом, текстом та кодами критичної свідомості

Ключові слова


автор; читач; код; критичний текст; комунікативна межа; інтерпретація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Собр. соч. : в 7 т. – Т. 5. – М. : Прогресс, 1996. – С. 159–207.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер. – М. : 1988. – 704 с.

Касаткина Т. Познание как событие / Т. Касаткина // Вопросы чтения. – М. : РГГУ, 2012. – С. 37–55.

Брайко О. Конференція «Комунікативний дискурс : наукова рецепція і стратегії дослідження» / О. Брайко // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 126–127.

Физер И. Философия литературы / И. Физер. – К. : НаУКМА, 2012. – 217 с.