CИСТЕМА ІНТЕРМЕДІАЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПОВІСТІ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ» М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Л. В. Волощук

Анотація


У статті пропонується оригінальна система аналізу повісті «Тіні забутих предків» М. М. Коцюбинського. Інтермедіальні кореляції дають змогу розкодувати текст на рівні іншої комунікації, проникнення у творчу лабораторію митця і, зрештою, розуміння нової системи художнього світобачення та відтворення дійсності. Метою дослідження є визначення теоретичної сутності терміна «інтермедіальність» та аналіз колористичної та звукової систем твору. Питання взаємозв’язків між різними видами мистецтв постало задовго до поняття «інтермедіальність», але сьогодні актуалізується в контексті нового термінологічного апарату та необхідності переосмислення і аналізу художніх творів відповідно до сучасних реалій.

Ключові слова


інтермедіальність; інтерпретація; міжмистецькі взаємодії; синкретизм; кореспонденція мистецтв; колористика; звучання художнього тексту

Повний текст:

PDF

Посилання


Бовсунівська Т. Роль екфразису в сучасному літературному процесі / Т. Бовсунівська // Літературний процес : методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. – 2014. – № 4. – С. 72–76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2014_4_17.

Генералюк Л. Універсалізм Шевченка : взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с.

Коцюбинський М. Твори в 2-х томах / М. Коцюбинський. – Київ 1988. – Т. 2. – 496 с.

Лотман Ю. Семиосфера / Ю. Лотман. – Спб. : Искусство – Спб, 2001. – 704 с.

Махов А. Е. Musica literaria : Идея словесной музыки в европейской поэтике / А. Е. Махов. – М. : Intrada, 2005. – 224 с.

Маценка С. Партитура роману. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 528 с.

Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики // Наливайко Д. Літературна теорія і компаративістика. – К., 2006. – С. 58.

Рисак О. Лесин дивосвіт / О. Рисак. – Львів : Світ, 1992. – 184 с.