СОНЕТИ НА ДВІ РИМИ ОЛЕКСИ РІЗНИКІВА (збірка «Двострунне грало»)

К. П. Васильєва

Анотація


У статті розглядається специфіка табірних сонетів як «автентично-українського явища», з’ясовується не випадковість вибору поетами-в’язнями сонетної форми. Автор аналізує табірні сонети О. Різниківа, представлені у збірці «Двострунне грало», які ще не ставали об’єктом спеціального розгляду. У статті досліджуються витоки сонетного мислення О. Різниківа, розкриваються жанрові особливості сонетів на дві рими, визначається їх тематика, строфічна будова, віршовані розміри, види рим тощо. Зазначається, що більшість сонетів О. Різниківа – глибоко інтимні, психологічні, у них автор-в’язень розкриває свій емоційний стан через звернення до уявного співрозмовника. Указується на те, що О. Різників розширює поетичний словник за рахунок фразеологізмів, складних слів, слів-близнят, одноримок, що суттєво відрізняє його сонети від класичних, формує неповторний авторський стиль. Результати дослідження засвідчують: дворимні сонети О. Різниківа підкреслюють діалектичну суть сонетної форми,  відтворюють двоїстий характер життя поета-в’язня, допомагають розкрити його внутрішній стан, інтимні та громадські переживання, прагнення та мрії, підкреслюють трагічність життя творчої людини за ґратами

Ключові слова


табірні сонети; сонети на дві рими; канонічна форма сонета; п’ятистопний ямб; чоловічі рими; жіночі рими

Повний текст:

PDF

Посилання


Воротнюк Г. Рукописи не горять / Г. Воротнюк // Голос України. – 2003. – 24 груд. – С. 3.

Герасимов К. С. Диалектика канонов сонета / К. С. Герасимов // Гармония противоположностей : аспекты теории и истории сонета. – Тбилиси : Изд-во Тбилисского ун-та, 1985. – С. 17–51.

Дроздовський Д. І. Олекса Різниченко – шлях безумної подорожі [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський // Віртуальна Русь. – Режим доступу : http://www. vesna.org.ua/txt/drozdovsky/rizn.html.

Качуровський І. В’язнична лірика та баляди Володимира Янева / Ігор Качуровський // Качуровський І. Променисті сильветки : лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 301–312.

Качуровський І. Критик і поет Іван Світличний / Ігор Качуровський // Качуровський І. Променисті сильветки : лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 631–644.

Качуровський І. Строфіка / І. Качуровський. – Мюнхен : Інститут літератури ім. Михайла Ореста, 1967. – 359 c.

Квятковский А. Поэтический словарь / А. Квятковский. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 375 с.

Колошук Н. Г. «Сонет вагомий, як стилет» : табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття перша) / Н. Г. Колошук // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 68–79.

Колошук Н. Г. «Сонет вагомий, як стилет» : табірна лірика І. Гнатюка та І. Світличного в контексті української сонетної традиції (стаття друга) / Н. Г. Колошук // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 80–89.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. Т. 2 / [автор-укладач Ю. І. Ковалів]. – Київ : Академія, 2007. – 608 с.

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2007. – 752 с.

Мороз О. Н. Етюди про сонет (До питання про традиції і новаторство в розвитку сонета) / О. Н. Мороз. – Київ : Дніпро, 1973. – 112 с.

Різниченко О. Двострунне грало : сонети / Олекса Різниченко. – Одеса : Друк, 2004. – 204 с.

Різниченко О. Одноримки : словник омонімів та схожословів / Олекса Різниченко. – Одеса : Друк, 2001. – 408 с.

Салига Т. Ю. З євшаном крізь долю. Літературна сильвета Богдана Кравціва / Салига Тарас // Дзвін. – 1991. – № 12. – С. 131–138.

Світличний І. Ґратовані сонети / Іван Світличний. – Мюнхен : Сучасність, 1977. – 116 с.

Світличний І. О. У мене – тільки слово / Іван Світличний [упоряд. та приміт. Л. П. Світличної, Н. О. Світличної ; передм. М. Коцюбинської]. – Харків : Фоліо, 1994. – 431 с.

Тарнавський О. Поетичний шлях Богдана Кравцева / О. Тарнавський // Сучасність. – 1977. – Ч. 11. – С. 18–39.

Український сонет: антологія / [упоряд., вступ. ст. та приміт. А. М. Добрянського]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 232 с.