Том 168, № 156 (2011)

Зміст

ІДЕНТИЧНІСТЬ як теоретико-літературна проблема

ЛІТЕРАТУРНИЙ КАНОН КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОМІНУЮЧИХ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Людмила Богданівна Бабій
ІДЕНТИЧНІСТЬ ПРИХОВАНОГО «Я»-ПЕРСОНАЖА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ PDF
Мар’яна Маркіянівна Барабаш
ПОШУК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ АСПЕКТАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Анна Вікторівна Біла
ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДРАМИ В АВТОРСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ МИКОЛИ ВОРОНОГО PDF
Ірина Михайлівна Бурбан
ЦЕНТРАЛЬНЕ/МАРГІНАЛЬНЕ ЯК ПРОБЛЕМА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ PDF
Христина Юріївна Венгринюк
ІДЕНТИЧНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРІОДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Ігорівна Вірченко
АНТРОПОС – ТОПОС – ТРОПОС: АНТОЛОГІЯ «КООРДИНАТИ» ЯК ПОШУК НОВОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Олена Ігорівна Галета
ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ШЕВЧЕНКОВОМУ ВІРШІ «ПОДРАЖАНІЄ ЕДУАРДУ СОВІ» * PDF
Ірина Іванівна Даниленко
ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРА: ФЕНОМЕН НА МАРҐІНЕСІ КУЛЬТУРНО- ІСТОРИЧНОЇ ДОБИ PDF
Ігор Дмитрович Драч
КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ІДЕНТИЧНОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ PDF
Тетяна Сергіївна Єжижанська
ХРОНОТОПИ АВТОРСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ФРАНКОВИХ ДРАМ PDF
Роман Анатолійович Козлов
СИМВОЛІСТСЬКА ЕПІФАНІЯ ТА АНТИНОМІЧНА ПРИРОДА ЛІРИЧНОГО «Я» PDF
Наталя Геннадіївна Колтакова
НАЦІОНАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ В НОВЕЛІСТИЦІ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА 60-Х РОКІВ (до проблеми репрезентації національної ідентичності в літературі) PDF
Катерина Сергіївна Кривопишина
ОБЕРНЕНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ПОЕТИЧНОМУ СВІТІ Ю. ТАРНАВСЬКОГО PDF
Наталія Михайлівна Лебединцева
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОБРАЗИ В ЛІТЕРАТУРІ: РОЗХОДЖЕННЯ І ТОЧКИ ДОТИКУ PDF
Наталія Святославівна Лисак
ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЯ – ДОМІНАНТА ПОЕТИКИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ В ПРОЗІ ПАНАСА МИРНОГО PDF
Світлана Анатоліївна Негодяєва
ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВАТОРСЬКІ ЖАНРОВІ МОДЕЛІ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС PDF
Галина Ярославівна Павлишин
БЛАЗЕНЬ ЯВНИЙ І ПРИХОВАНИЙ: ДО ПРОБЛЕМИ ЧАСОПРОСТОРОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБРАЗУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ (на прикладі зразків англійської літератури) PDF
Галина Олексіївна Пастушук
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. В ЕСТЕТИЧНОМУ ТА ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСАХ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ З. МЕНЗАТЮК) PDF
Олеся Сергіївна Перетята
ЕСТЕТИКА «ДЕГУМАНІЗАЦІЇ» ХОСЕ ОРТЕГИ-І-ГАССЕТА: ПОШУК МЕТОДУ PDF
Алла Анатоліївна Полякова
ДОН КІХОТ – УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТ PDF
Олександр Вікторович Пронкевич
ІДЕНТИЧНІСТЬ І ЧАСОПРОСТІР У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ: «СВІЙ» І «ЧУЖИЙ»: ОНТОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР У ПОЕЗІЇ В. СТУСА PDF
Олена Анатоліївна Росінська
МИСТЕЦЬКЕ УГРУПОВАННЯ ТА ОСОБИСТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ДРАМАТУРГА PDF
Анжеліка Юріївна Усова
ЖІНОЧА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ЛІТЕРАТУРНОМУ МАГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ В. ШЕКСПІРА «БУРЯ») PDF
Олександра Геннадіївна Філоненко
ПСИХОДЕЛІЯ ТА ПРОБЛЕМА МНОЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В НОВЕЛАХ Ю. ІЗДРИКА «АМ™») PDF
Оксана Василівна Цибулько
УКРАЇНСЬКІ СТРАТЕГІЇ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОЛОНІАЛЬНИХ ТА ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ УМОВАХ PDF
Олена Олександрівна Юрчук