ЖІНОЧА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ЛІТЕРАТУРНОМУ МАГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ В. ШЕКСПІРА «БУРЯ»)

Олександра Геннадіївна Філоненко

Анотація


У статті «Жіноча ідентичність у літературному магічному дискурсі (на прикладі п’єси Вільяма Шекспіра «Буря») надається загальний аналіз специфічного «патріархального» походження й особливостей літературного магічного дискурсу та образної системи магічних історій, розглядається їх реалізація у п’єсі Вільяма Шекспіра «Буря». Використовуючи феміністичний та ґендерний аналіз, автор інтерпретує два головні жіночі образи п’єси – Міранду та Сікораксу – як абсолютне втілення специфічних ґендерних ролей «покірливої доньки» та «відразливої відьми», що створюють амбівалентний комплекс жіночої ідентичності у даній п’єсі.

Ключові слова


магія; магічний дискурс; маг; відьма; патріархальний; гендерна роль; Інша; Шекспір; Просперо; Міранда; Сікоракса

Повний текст:

PDF

Посилання


Армстронг К. Краткая история мифа / Карен Армстронг ; [пер. с англ. А. Блейз]. – М. : Открытый Мир, 2005. – 160 с.

Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство і культурологія / Пітер Баррі ; [пер з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків] –

К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.

Де Бовуар С. Друга стать : У 2 т. / Сімона де Бовуар ; [ перекл. з фр. Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко]. – Том 1. – К. :

Основи, 1994. – 390 с.

Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. [Електронний ресурс] / Эрих Нойманн. – Режим доступу :

http://jungland.indeep.ru/.

Шекспир У. Буря / Уильям Шекспир ; [пер. с англ. М. Донского]. – Спб. : Азбука-классика, 2006. – 215 с.

Borchardt F. L. The Magus as Renaissance Man [Електронний ресурс] / Frank L. Borchardt // Sixteenth Century Journal. – Spring,

– Volume 21, Issue 1. – P. 57–76. – Режим доступу : http://www.duke.edu/~frankbo/pdf/magus.html.

Frye N. Anatomy of Criticism : four essays [Електронний ресурс] / Northrope Frye. – Режим доступу :

http://www.archive.org/stream/anatomyofcritici001572mbp/anatomyofcritici001572mbp_djvu.txt.

Gilbert R. A. Occultism [Електронний ресурс] / Robert Andrew Gilbert // Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition. – Encyclopaedia

Britannica, 2004. – 3 електрон. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98,

, XP, Vista. – Назва з титул. екрану.

Jolly K. L. Magic [Електронний ресурс] / K. L. Jolly, R. A. Gilbert, J. F. M. Middleton // Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition. –

Encyclopaedia Britannica, 2004. – 3 електрон. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ;

Windows 95, 98, 2000, XP, Vista. – Назва з титул. екрану.

Melton J. M. Sorcery /John Gordon Melton // Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition. – Encyclopaedia Britannica, 2004. –

електрон. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP, Vista. –

Назва з титул. екрану.

Lewis I. M. Witchcraft / I. M. Lewis, J. B. Russell // Encyclopaedia Britannica Deluxe Edition. – Encyclopaedia Britannica, 2004. –

електрон. диски (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP, Vista. –

Назва з титул. екрану.

Shakespeare W. The Tempest [Електронний ресурс] / William Shakespeare. – Режим доступу : http://www.williamshakespeare.info/script-text-the-tempest.htm.