ЛІТЕРАТУРНИЙ КАНОН КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОМІНУЮЧИХ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ

Людмила Богданівна Бабій

Анотація


У статті розглянуто праці американських та британських теоретиків- літературознавців, які у своїх дослідженнях вивчали основні чинники та особливості формування літературного канону кінця ХХ століття. Аналізуються традиційні погляди на канон як репрезентацію визначених, високо поцінованих, естетично узагальнених та класифікованих суспільством текстів. З іншого боку, подано думки теоретиків, які виступали за перегляд канонічних творів, та наголошували на його залежності від низки позалітературних чинників.

Ключові слова


канон; літературно-критичні школи; цінність; естетичне; позалітературні чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Блум Х. Страх влияния. Теория поэзии. Карта перечитывания / Херолд Блум ; [пер. с англ. С. А. Никитин]. – Екатеринбург :

Изд-во Урал. ун-та, 1998. – 352 с.

Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Гарольд Блум [пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа]. – К. : Факт, 2007. –

с.

Компаньйон А. Демон теории / Антуан Компаньон. – М. : Издательство им. Сабашниковых, 2001. – 336 с.

Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» / Умберто Эко // Иностранная литература. – 1988. – № 10. – С. 88–104.

Abrams M. H. A Glossary of Literary Terms / М. Н. Abrams. – Cornell University, 1999. – 366 р.

Fowler R. Literature // Encyclopedia of Literature and Criticism. – London : Coyle, Martin, 1991. – P. 3–25.

Eagleton T. Literary Theory : An Introduction / Terry Eagleton. – [5th printing]. – Oxford : Basil Blackwell, 1989. – 244 p.

The Norton Anthology of Theory and Criticism / [gen. ed. Vincent B. Leitch]. – New York : W. W. Norton & Company, 2001. – 2624 p.

Оhman R. The Shaping of a Canon: U.S. Fiction, 1960–1975 / Richard Ohman // The Norton Anthology of Theory and Criticism / gen. ed.

Vincent B. Leitch. – New York : W. W. Norton & Company, 2001. – P. 1877–1894.

Quinn K. How literature works / Kenneth Quinn. – Basingstoke : Macmillan, 1992. – 273 p.

Raval S. Grounds of Literary Criticism / Suresh Raval. – Urbana & Chicago : University of Illinois Press, 1998. – 254 p.

Widdowson P. Literature / Peter Widdowson. – New York : Routledge, 1999. – 230 p