ІДЕНТИЧНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРІОДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Тетяна Ігорівна Вірченко

Анотація


У статті здійснено спробу з’ясувати критерії періодизації літературного періоду. Визначено основні ознаки літературного періоду – цілісність, відмінність і пов’язаність з попереднім та зумовленість наступного періодів, обмеженість хронологічними рамками

Ключові слова


літературний процес; періодизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусяк І. Латання німбів / Іван Андрусяк. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2008. – 254 с.

Барг М. Шекспир и история / М. Барг. – М. : Наука, 1979. – 216 с.

Гром’як Р. Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства / Роман Гром’як. – Тернопіль : Лілея, 1997. – 272 с.

Грушевський М. Історія української літератури : В 6 т. 9 кн. – Т. 1. / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – 392 с.

Демська-Будзуляк Л. Справжнє обличчя літературного покоління дев’яностих – спроба ідентифікації / Леся Демська-Будзуляк //

Кур’єр Кривбасу. – 2002. – квітень. – С. 156–162.

Історії літератури : збірник статей / [упор. Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень

Львівського національного університету імені Івана Франка)]. – К. : Смолоскип; Львів : Літопис, 2010. – 184+184 с.

Козеллек Р. Часові пласти / Р. Козеллек. – К. : Дух і літера, 2006. – 436 с.

Козлик І. В. Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства : [монографія] /

Ігор Володимирович Козлик. – Івано-Франківськ : Поліскан ; Гостинець, 2007. – 591 с.

Література XX століття: проблеми періодизації. Круглий стіл // Слово і час. – 1995. – № 4. – С. 52–65.

Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром’як, Ю. І.

Ковалів та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

Літературознавча енциклопедія : У 2 т. – Т. 1 / [Ю. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.

Літературознавча енциклопедія : У 2 т. – Т. 2 / [Ю. Ковалів]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.

Моторнюк І. Українська література XX століття : зміст, обсяг, періодизація / І. Моторнюк // Дзвін. – 2001. – № 7. – С. 134–148.

Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти) : [збірник]. – К. : Фенікс, 2005. – 260 с.

Перкінс Д. Чи можлива історія літератури? / Д. Перкінс ; [пер. з англ. А. Іщенка]. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія»,

– 152 с.

Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Й. Рюзен. – Львів :

Літопис, 2010. – 358 с.

Чирков О. С. Літературний процес і письменник: вивчення в школі / О. Чирков. – К. : Шкільний світ, 2010. – 96 с.

Шерех Ю. Друга черга. Література. Театр. Ідеології / [упор. і

вступ – Ю. Шевельов]. – Сучасність, 1978. – 389 с.

Якубовська М. У дзеркалі слова : есеї про сучасну українську літературу / Марія Якубовська. – Львів : Каменяр, 2005. – 751 с.

Яременко В. Панорама української літератури XX ст. / Українське слово в 4 кн. – Кн. 1 / В. Яременко. – К. : Аконіт, 2003. –

С. 15–44