ІДЕНТИЧНІСТЬ ПРИХОВАНОГО «Я»-ПЕРСОНАЖА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

Мар’яна Маркіянівна Барабаш

Анотація


У статті зроблено спробу на прикладі прозових текстів сучасних письменників (К. Москальця, А. Дністрового, Т. Прохаська, О. Лишеги) дослідити «я»-персонажа, що існує поза можливостями свідомості і досвіду як спосіб бачення автором світу поза межами емпіричного чи раціонального. Поява прихованого «я»-персонажа є реакцією на всевладність і всеконтрольність авторського «я». Подвоєння або розщеплення ідентичності персонажа виникає декількома шляхами: через віддзеркалення, оптичний обман, трансцендентування і відчуження.

Ключові слова


«я»-персонаж; наратор; ідентичність; позаідентичні сутності; авторське «я»; не-модальне «я»; видиме/приховане; уявне/реальне; зовнішнє/внутрішнє; деконструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Домонтович В. Без ґрунту. Повісті / В. Домонтович ; [вст. ст. Ю. Шевельова ; післямова Р. Корогодського]. – К. : Гелікон, 2000. –

с.

Дністровий А. Дрозофіла над томом Канта : [роман] / Анатолій Дністровий. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 148 с.

Корвін-Пйотровська Д. Проблеми поетики прозового опису / Дорота Корвін Пйотровська ; [пер. з пол. З. Рибчинської]. – Львів : Літопис, 2009. – 208 с.

Лишега О. Друже Лі Бо, брате Ду Фу : [Проза] / Олег Лишега. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 148 с.

Москалець К. Досвід коронації. Вибрані твори : [роман, повість,

оповідання, есеї] / Костянтин Москалець. – Львів : ЛА «Піраміда», 2009. – 220 с.

Прохасько Т. З цього можна зробити кілька оповідань / Тарас Прохасько. – Івано-Франківськ : ЛІЛЕЯ-НВ, 2005. – 128 с.

Прохасько Т. Інші дні Анни : [проза] / Тарас Прохасько. – Івано-Франківськ : ЛІЛЕЯ-НВ, 2010. – 96 с.

Рікер П. Сам як інший / Поль Рікер ; [пер. з фр.]. – Вид. 2-е. – К. : Дух і Літера, 2002. – 458 с.