ЕЛІТАРНА ЛІТЕРАТУРА: ФЕНОМЕН НА МАРҐІНЕСІ КУЛЬТУРНО- ІСТОРИЧНОЇ ДОБИ

Ігор Дмитрович Драч

Анотація


У статті розглянуто творчість шістдесятників як марґінальний феномен у контексті літератури соцреалізму. Доведено, що проза письменників- шістдесятників порушувала нормативну поетику та канон цього періоду на користь характерної для української культури елітарної літератури. На прикладі аксіологічного аналізу роману В. Дрозда «Катастрофа» простежено екзистен- ціальну зміну ціннісної парадигми в період суспільного застою. Інтелектуальний та мистецький самовияви людини, перетворення її на суб’єкта історії, увага до психологічного «Я» визначаються домінантами художньої літератури

Ключові слова


елітарна література; шістдесятництво; марґіналізм; цінності; екзистенціалізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеєва В. Апологія модерну : обрис ХХ віку : [статті та есеї] / Віра Агеєва. – К. : Грані-Т, 2011. – 408 с. – (Серія «De

profundis»).

Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с. – (Серія «Висока полиця»).

Дрозд В. Вибрані твори: у 2 т. / Володимир Дрозд. – К. : Рад. письменник, 1989. – Т. 1 : Оповідання. Романи. – 1989. – 462 с.

Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва / Ніла Зборовська // Слово і час. – 2001. – № 12. – С. 26–42.

Коваль В. Зоря і катастрофа Володимира Дрозда // Серце моє в колючому дроті : [Есе. Спогади. Документи] / Віталій Коваль. –

К. : КП «Редакція журналу «Дніпро», 2005. – С. 616–631.

Культурология. XX век. Энциклопедия. – Т. 1. – СПб. : Университетская книга ; ООО «Алетейя», 1998. – 447 с.

Матюх Н. Автобіографізм як особливість характеротворення у прозі Володимира Дрозда / Наталія Матюх // Слово і час. – 2008. –

№ 5. – С. 83–87

Павличко С. Марґінальність як об’єкт історії / Соломія Павличко // Павличко С. Теорія літератури. – К. : Вид-во Соломії

Павличко «Основи», 2009. – С. 611–636.

Пахльовська О. Українські шістдесятники : філософія бунту / Оксана Пахльовська // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65–84.

Поліщук Я. Література як геокультурний проект : [монографія] / Ярослав Поліщук. – К. : Академвидав, 2008. – 304 с. – (Серія

«Монограф»).

Риккерт Г. Философия жизни / Генрих Риккерт. – К. : Ника-Центр, 1998. – 512 с.

Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління (історико-літературний та поетикальний аспект) :

[монографія] / Людмила Тарнашинська. – К. : Смолоскип, 2010. – 632 с.