ІДЕНТИЧНІСТЬ І ЧАСОПРОСТІР У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ: «СВІЙ» І «ЧУЖИЙ»: ОНТОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР У ПОЕЗІЇ В. СТУСА

Олена Анатоліївна Росінська

Анотація


Поезія В. Стуса визначається в дослідженні передусім як екзистенційна в своїй основі, з одного боку, й національно закорінена, з другого боку. У цьому сенсі проведено ґрунтовний аналіз різних рівнів проявлення означеного світобачення, зокрема аналіз символів на позначення хронотопу, що актуалізують образи- символи «чужого» й «свого» простору. Подібна інтерпретація, що стає для поезії В. Стуса визначальною в плані окреслення простору розгортання екзистенції ліричного суб’єкта, стає своєрідним осмисленням проблеми національної ідентичності митця та ліричного суб’єкта його поезії.

Ключові слова


екзистенція; екзистенційний суб’єкт; самотність; символ; числокод; поетична картина світу; хронотоп

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко А. І. Час вибору : Вивчення творчості Василя Стуса в школі : [посібник] / А. І. Бондаренко. – К. : Видав. центр

«Академія», 2003. – 231 с.

Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізму / Ю. Бондаренко // Слово і час. – 2003. – № 6. – С. 64–69.

Волянська Л. «Прощай, Україно, моя Україно, чужа Україно, навіки прощай!» / Л. Волянська // Василь Стус в житті, творчості,

спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор-Торонто : Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – С. 402–423.

Гундорова Т. Феномен Стусового жертвослова / Т. Гундорова // Стус як текст / [під ред. М. Павлишина]. – Мельбурн : Унів. ім.

Монаша, відділ славістики, 1992. – С. 1–31.

Очима серця. Ув’язнена лірика. – Харків : Основа, 1993. – 384 с.

Соловей Е. Про поезію В. Стуса / Е. Соловей // Слово і час. – 1998. – № 6. – С. 23–25.

Плахотник Н. Профетичні мотиви в поезії Василя Стуса / Н. Плахотник // Слово і час. – 2004. – № 4. – С. 63–66.

Стус В. Вибране : Поезії / Василь Стус ; [упоряд. А. І. Лазаренко]. – Дон. : Донбас. – 1998. – 203 с.

Стус В. Палімпсест. Вибране / Василь Стус ; [упор. Д. Стус]. – К. : Факт, 2003. – 432 с.

Стус В. Твори : У 4 т., 6 кн. / Василь Стус ; [НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. Відділ рукописних фондів і

текстології]. – Л. : Просвіта. – 1994–1999.

Українське слово : Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : У 3 т. – К. : Рось, 1994. – Т. 2. – 688 с.

Шевельов Ю. Трунок і трутизна / Ю. Шевельов // Василь Стус в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор-

Торонто : Українське вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – С. 368–401.

Яструбецька Г. Концепт «Україна» в поезотворчості Василя Стуса / Г. Яструбецька // Слово і час. – 2004. – № 10. – С. 37–43.