ХРОНОТОПИ АВТОРСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ФРАНКОВИХ ДРАМ

Роман Анатолійович Козлов

Анотація


У статті розглянуті основні стратегії відтворення авторської ідентичності в драматургії Івана Франка, здійснене зіставлення його теоретичних поглядів на мистецтво драми та їх практичної реалізації.

Ключові слова


драма; авторська ідентичність; І. Франко

Повний текст:

PDF

Посилання


Гегель Г. В. Ф. Эстетика : в 4 т. / Георг Вильгельм Фридрих Гегель ; [под ред. М. Лифшица]. – Т. 3. – М. : Искусство, 1971. –

с.

Кант І. Критика чистого розуму / Іммануїл Кант ; [пер. з нім. і прим. І. Бурковського]. – К. : Юніверс, 2000. – 503 с.

Козлов Р. А. Індуктивна естетика Івана Франка – спроба «подолання Канта»? / Р. А. Козлов // Вісник Луганського

національного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – Вип. 3 (214). Філологічні науки. – Ч. 1. – С. 125–134.

Козлов Р. Трансцендентальна естетика та хронотопний аналіз / Роман Козлов // Література. Фольклор. Проблеми поетики :

[зб. наук. праць]. – Вип. 34 / [редкол. : Г. Ф. Семенюк (гол. ред.), А. В. Козлов (відп. ред.) та ін.]. – Ч. 2. – К. : Твім інтер, 2009. – С. 139–147.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. – Т. 1 : А–Л / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2007. –

с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. – Т. 2 : М–Я / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2007 . –

с.

Самототожність письменника. До методології сучасного літературознавства / [відп. ред. Г. М. Сивокінь ; НАН України,

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка]. – К. : Українська книга, 1999. – 157 с.

Франко І. Зібрання творів у 50 т. / Іван Франко ; [Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : Є. Кирилюк та ін.]. – Т. 1 : Поезія. –

К. : Наук. думка, 1976. – 503 с.

Франко І. Зібрання творів у 50 т. / Іван Франко ; [Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : Є. Кирилюк та ін.]. – Т. 23 :

Драматургічні твори. – К. : Наук. думка, 1979. – 392 с.

Франко І. Зібрання творів у 50 т. / Іван Франко ; [Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : Є. Кирилюк та ін.]. – Т. 24 :

Драматургічні твори. – К. : Наук. думка, 1979. – 448 с.

Франко І. Зібрання творів у 50 т. / Іван Франко ; [Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : Є. Кирилюк та ін.]. – Т. 30 :

Літературно-критичні праці (1895–1897). – К. : Наук. думка, 1981. –

с.

Франко І. Зібрання творів у 50 т. / Іван Франко ; [Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : Є. Кирилюк та ін.]. – Т. 32 :

Літературно-критичні праці (1899–1901). – К. : Наук. думка, 1981. – 519 с.