АНТРОПОС – ТОПОС – ТРОПОС: АНТОЛОГІЯ «КООРДИНАТИ» ЯК ПОШУК НОВОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Олена Ігорівна Галета

Анотація


Статтю присвячено аналізові видання «Координати: антологія сучасної української поезії на заході» (1969) в упорядкуванні Богдана Бойчука й Богдана Рубчака, яка вперше представила україномовну літературу діаспори як самодостатнє і самоцінне художнє явище і тим самим засвідчила формування нової літературної ідентичності. Питання про те, «до чого ми належимо», не розв’язується більше як питання території. Воно перетворюється на питання мови як особливої поетики й політики, що визначають межі літературної «уявної спільноти».

Ключові слова


антологія; ідентичність; діаспора; еміграція; мова; територія; література

Повний текст:

PDF

Посилання


[рец. на: Координати : Антологія сучасної української поезії на заході : у 2-х т. / [Упор. Богдан Бойчук, Богдан Рубчак]. – Б. м. :

Сучасність, 1969] / [автор невідомий] // Нотатник : український бюлетень. – № 5 (100). – Травень 1970. – С. 3.

[Рецензент] Замість рецензії / [Рецензент] // Українське Слово. – Париж. – 28 грудня 1969 – 4 січня 1970. – С. 5.

Б. Б., Б. Т. Р. Від упорядників / Богдан Бойчук, Богдан Рубчак // Координати : Антологія сучасної української поезії на заході :

у 2-х т. / [упор. Богдан Бойчук, Богдан Рубчак]. – Б. м. : Сучасність, 1969. – С. V–XII.

Бауман Зигмунд. Текучая модерность : взгляд из 2011 года [Електронний ресурс] / Зигмунд Бауман // Полит.РУ. – Режим

доступу : http://www.polit.ru/lectures/2011/05/06/bauman.html.

Бойчук Б. Лист до Богдана Рубчака без дати [між 19.03. і 29.03.1963 р.] / Богдан Бойчук // New York Group Collection. – Series :

Bohdan Rubchak Correspondence. – Box [without number]. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Бойчук Б. Лист до Богдана Рубчака від 2.04.1963 р. / Богдан Бойчук // New York Group Collection. – Series : Bohdan Rubchak

Correspondence. – Box [without number]. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Бойчук Б. Лист до Богдана Рубчака від 13.06.1963 р. / Богдан Бойчук // New York Group Collection. – Series : Bohdan Rubchak

Correspondence. – Box [without number]. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Буряківець Ю. Фальшиві координати / Юрій Буряківець // Українські вісті. – Новий Ульм. – Ч. 30. – 26 липня 1970. – С. 7–8.

Буряківець Ю. Фальшиві координати / Юрій Буряківець // Вільний світ : Незалежний український тижневик. – Ч. 40. – 12

жовтня 1970. – С. 9–10.

В. Ч-о. Декілька завваг до антології «Координати» / Юрій Буряківець // Українські вісті. – Новий Ульм. – Ч. 27. – 5 липня 1970. – С. 8.

Гординський С. Чи скоординовано всі координати? / Святослав Гординський // Сучасність. – Травень 1970. – С. 40–49.

Гордієнко Г. «Координати» / Г. Гордієнко // Українські вісті. – 19–26 квітня 1970 року. – С. 7.

Гордієнко Г. «Координати» / Г. Гордієнко // Український голос. – 22 липня 1970. – С. 10.

Зуєвський О. «Я входжу в храм...» : [Поезії, переклади, статті, матеріали до бібліографії] / Олег Зуєвський ; [уп. Наталя

Казанова]. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 840 с.

І. Б. Антологія української поезії «Координати» / Іван Боднарчук // Український голос. – Вінніпеґ, Манітоба. – 30 вересня 1970. –

Ч. 39 (153). – С. 9–10.

Кононенко П. Два Богдани, два Богдани горох молотили... (спізнена рецензія на потенційно важливу, але свідомо викривлену

публікацію. «Координати», антологія сучасної української поезії на Заході, «Сучасніть», 1969) / П. Кононенко // Слово. –

Торонто, Канада. – 1977. – № 6. – С. 281–286.

Координати: Антологія сучасної української поезії на заході : у 2-х тт. / [упор. Богдан Бойчук, Богдан Рубчак]. – Б. м. :

Сучасність, 1969. – Т.1. – ХХХІІ + 365 с. ; Т.2. – 487 с.

Крістева Ю. Самі собі чужі / Юлія Крістева. – К. : Основи, 2004. – 262 с.

Манило І. Затрата дистанції чи кололітературна контрабанда? / Іван Манило // Українське народне слово. – 5 лютого 1970. – С. 8.

Обірвані струни : Антологія поезії поляглих, замучених, розстріляних і засланих 1920–1945 / [уп. Богдан Кравців]. – Нью-

Йорк : Наукове Товариство ім. Т. Шевченка в Америці, 1955. – 430 с.

Розстріляне відродження : Антологія 1917–1933 : Поезія – проза – драма – есей / [уп. Юрій Лавріненко]. – Париж : Instytut

Literacki, 1959. – 979 с.

Розумний Я. Координати до центру : [Машинопис рецензії] / Ярослав Розумний // New York Group Collection. – Series : Bohdan

Boichuk Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library. – 8 с.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука від 19.03.1963 р. / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan Boichuk

Papers. – Subseries : Editing Activities : Koordynaty. – Box 27-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler

Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука від 29.03.1963 р. / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan Boichuk

Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука від 2.04.1963 р. / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan Boichuk

Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука без дати [між 18.03. і 25.04.1964 р.] / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series :

Bohdan Boichuk Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука без дати [між 25.04. і 31.05.1964 р.] / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series :

Bohdan Boichuk Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука від 10.04.1965 р. / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan Boichuk

Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука від 13.06.1965 р. / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan Boichuk

Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука без дати [серпень 1965 р.] / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan

Boichuk Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука від 20.12.1965 р. / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan Boichuk

Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Рубчак Б. Лист до Богдана Бойчука від 2.04.1969 р. / Богдан Рубчак // New York Group Collection. – Series : Bohdan Boichuk

Correspondence. – Box 6-A. – Rare Book & Manuscript Library of Columbia University Butler Library.

Фізер І. Вступна стаття / Іван Фізер // Координати : Антологія сучасної української поезії на заході : у 2-х т. / [упор. Богдан

Бойчук, Богдан Рубчак]. – Б. м. : Сучасність, 1969. – С. ХІІІ–ХХХІІ.

Boyarin D. and Boyarin J. Diaspora : Generational Ground of Jewish Identity / Daniel Boyarin ; Jonathan Boyarin // Critical Inquiry. –

№ 19 (4). – P. 693–725.

Clifford J. Diasporas / James Clifford // Cultural Anthropology. – № 9 (93). – P. 302–338.

Gilroy P. The Black Atlantic : Double Consciousness and Modernity / Paul Gilroy. – Cambridge : Harvard University Press, 1993. – 261 p.

Onyshkevych L. M. L. [rewiev : Bohdan Boyččcuk, Bohdan T. Rubcak., eds. Koordynaty. Antolohiya Sučasnoyi Ukrayinskoyi Poeziyi

na Zaxodi. 2 vols. Munich. Sučasnist. 1969. xxxii + 347, 488 pages.] / Larissa M. L. Onyshkevych // Books Abroad. – Vol. 44, № 3

(Summer, 1970). – P. 507–508.

Papastergiadis N. Dialogues in the Diasporas : Essays and Conversations on Cultural Identity / Nikos Papastergiadis. – London and New

York : Rivers Oram Press, 1998. – 228 p.

Safran W. Diasporas in Modern Societies : Myths of Homeland and Return / William Safran // Diasporas. – № 1 (1). – P. 83–99.